Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-152 „Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13854
T-180 2016-05-19 2016-05-25 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-151 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13855
T-179 2016-05-19 2016-05-25 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-150 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13856
T-178 2016-05-19 2016-05-25 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13857
T-177 2016-05-19 2016-06-01 /
5 Sprendimas Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo panaikinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13860
T-173 2016-05-19 2016-05-25 /
6 Sprendimas Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13862
T-172 2016-05-19 2016-05-25 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13859
T-174 2016-05-19 2016-05-25 /
8 Sprendimas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2017 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13864
T-170 2016-05-19 2017-01-01 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13866
T-162 2016-05-19 2016-05-25 /
10 Sprendimas Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų suaugusiųjų klases tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13867
T-163 2016-05-19 2016-05-25 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13869
T-160 2016-05-19 2016-05-25 /
12 Sprendimas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13863
T-171 2016-05-19 2017-01-01 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13868
T-161 2016-05-19 2016-05-25 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-24, Identifikacinis kodas 2016-13865
T-169 2016-05-19 2016-05-25 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.