Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03485
T-53 2016-02-18 2016-02-24 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03484
T-52 2016-02-18 2016-02-24 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03483
T-50 2016-02-18 2016-02-24 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03488
T-5 2016-02-18 2016-02-24 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-366 ,,Dėl Nemokamo savivaldybės korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefono naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03482
T-49 2016-02-18 2016-02-24 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03481
T-48 2016-02-18 2016-02-24 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03480
T-47 2016-02-18 2016-02-24 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03479
T-46 2016-02-18 2016-02-24 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03477
T-40 2016-02-18 2016-02-24 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03475
T-38 2016-02-18 2016-02-24 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03473
T-33 2016-02-18 2016-02-24 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2016 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03472
T-32 2016-02-18 2016-02-24 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03471
T-28 2016-02-18 2016-02-24 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03469
T-21 2016-02-18 2016-02-24 /
15 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03468
T-20 2016-02-18 2016-02-24 /
16 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03467
T-19 2016-02-18 2016-02-24 /
17 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03466
T-18 2016-02-18 2016-02-24 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03465
T-17 2016-02-18 2016-02-24 /
19 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lėšų, gautų viešame aukcione pardavus savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03464
T-15 2016-02-18 2016-02-24 /
20 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-23, Identifikacinis kodas 2016-03463
T-14 2016-02-18 2016-02-24 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.