Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono Kuršėnų miesto (buvusios Ringuvėnų kaimo dalies) gyventojų asbestinių stogų keitimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19655
T-304 2015-12-10 2016-01-01 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016–2018 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19656
T-305 2015-12-10 2016-01-01 /
3 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19657
T-306 2015-12-10 2015-12-12 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Kuršėnų autobusų parkui ir bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19658
T-307 2015-12-10 2015-12-12 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos darbo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19660
T-309 2015-12-10 2015-12-12 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19661
T-310 2015-12-10 2015-12-12 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus savivaldybės švietimo įstaigas, vadovų tarnybinių atlyginimų priedų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19662
T-311 2015-12-10 2015-12-12 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19654
T-303 2015-12-10 2015-12-12 /
9 Sprendimas Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19659
T-308 2015-12-10 2015-12-12 /
10 Sprendimas Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-11, Identifikacinis kodas 2015-19674
T-327 2015-12-10 2015-12-12 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.