Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl pritarimo Šiaulių rajono savivaldybės lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17452
T-272 2015-10-29 2015-11-04 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lėšų, gautų viešame aukcione pardavus savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17458
T-285 2015-10-29 2015-11-04 /
3 Sprendimas Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17459
T-289 2015-10-29 2015-11-04 /
4 Sprendimas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17460
T-290 2015-10-29 2016-01-01 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17461
T-300 2015-10-29 2015-11-04 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-11-03, Identifikacinis kodas 2015-17462
T-301 2015-10-29 2015-11-04 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.