Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14058
T-224 2015-09-17 2015-09-23 /
2 Sprendimas Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14060
T-229 2015-09-17 2015-09-23 /
3 Sprendimas Dėl finansinio turto kaip Savivaldybės įnašo skyrimo uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14063
T-231 2015-09-17 2015-09-23 /
4 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14064
T-232 2015-09-17 2015-09-23 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14065
T-238 2015-09-17 2015-09-23 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14066
T-254 2015-09-17 2015-09-23 /
7 Sprendimas Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ir vykdymo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-21, Identifikacinis kodas 2015-14007
T-222 2015-09-17 2015-09-22 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 2015 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-21, Identifikacinis kodas 2015-14006
T-221 2015-09-17 2015-09-22 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-22, Identifikacinis kodas 2015-14067
T-256 2015-09-17 2015-09-23 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.