Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11413
T-187 2015-07-09 2015-09-01 /
2 Sprendimas Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11405
T-177 2015-07-09 2015-09-01 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11407
T-208 2015-07-09 2015-07-17 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11394
T-160 2015-07-09 2015-07-17 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono žiūrovo bilieto kainos nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11398
T-166 2015-07-09 2015-07-17 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11393
T-161 2015-07-09 2015-07-17 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11386
T-189 2015-07-09 2015-07-17 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11388
T-186 2015-07-09 2015-07-17 /
9 Sprendimas Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11389
T-185 2015-07-09 2015-07-17 /
10 Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-30 redakcija) pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11385
T-191 2015-07-09 2015-07-17 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir lengvųjų automobilių bei Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro autobusų nuomos mokesčio nustatymo ir šių įstaigų mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų naudojimo bei nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11412
T-174 2015-07-09 2015-07-17 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11384
T-192 2015-07-09 2015-07-17 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11391
T-167 2015-07-09 2015-07-17 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Renginių organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11387
T-188 2015-07-09 2015-07-17 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11390
T-173 2015-07-09 2015-07-17 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-16, Identifikacinis kodas 2015-11392
T-162 2015-07-09 2015-07-17 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.