Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08615
T-100 2015-05-28 2016-01-01 /
2 Sprendimas Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08616
T-105 2015-05-28 2015-06-03 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08617
T-106 2015-05-28 2015-06-03 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08618
T-107 2015-05-28 2015-06-03 /
5 Sprendimas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08619
T-108 2015-05-28 2015-06-03 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašų prioritetų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08620
T-109 2015-05-28 2015-06-03 /
7 Sprendimas Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08621
T-111 2015-05-28 2015-06-03 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08622
T-114 2015-05-28 2015-06-03 /
9 Sprendimas Dėl nepanaudotų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08623
T-119 2015-05-28 2015-06-03 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08624
T-123 2015-05-28 2015-06-03 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08625
T-148 2015-05-28 2015-06-03 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08626
T-149 2015-05-28 2015-07-01 /
13 Sprendimas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2016 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-06-02, Identifikacinis kodas 2015-08614
T-99 2015-05-28 2015-06-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.