Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo ir jo keitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04802
T-27 2015-03-26 2015-04-01 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-305 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos priskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04803
T-29 2015-03-26 2015-04-01 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-118 ,,Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04804
T-39 2015-03-26 2015-04-01 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04805
T-48 2015-03-26 2015-04-01 /
5 Sprendimas Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04806
T-50 2015-03-26 2015-04-01 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04807
T-52 2015-03-26 2015-04-01 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04808
T-54 2015-03-26 2015-04-01 /
8 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos padalino socialinės globos kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04809
T-55 2015-03-26 2015-04-01 /
9 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės socialinės globos padalino socialinės globos kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04810
T-56 2015-03-26 2015-04-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.