Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-1 "Dėl 2014 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19915
T-286 2014-12-11 2014-12-19 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19916
T-287 2014-12-11 2015-01-01 /
3 Sprendimas Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19917
T-290 2014-12-11 2014-12-19 /
4 Sprendimas Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19930
T-291 2014-12-11 2015-01-01 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-206 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19931
T-292 2014-12-11 2014-12-19 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19932
T-293 2014-12-11 2014-12-19 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-205 ,,Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19933
T-294 2014-12-11 2014-12-19 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-239 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie Kryžių kalno nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19934
T-295 2014-12-11 2014-12-19 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-238 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19935
T-296 2014-12-11 2014-12-19 /
10 Sprendimas Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19936
T-304 2014-12-11 2014-12-19 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19938
T-305 2014-12-11 2014-12-19
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-30 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19939
T-325 2014-12-11 2015-01-01 /
13 Sprendimas Dėl Miško gatvės geografinių charakteristikų koregavimo Bubių kaime, Bubių seniūnijoje, Šiaulių rajone
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19940
T-328 2014-12-11 2014-12-19 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.