Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16092
T-238 2014-10-30 2015-01-01
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
2 Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie kryžių kalno nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-07, Identifikacinis kodas 2014-16189
T-239 2014-10-30 2015-01-01
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16097
T-240 2014-10-30 2015-01-01 /
4 Sprendimas Dėl fiksuojamųjų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16098
T-241 2014-10-30 2015-01-01 /
5 Sprendimas Dėl mokesčių į savivaldybės biudžetą lengvatų taikymo naujai įregistruotoms įmonėms ar perkėlusioms savo ūkinę komercinę veiklą į Šiaulių rajoną
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16100
T-242 2014-10-30 2015-01-01 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinės veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-07, Identifikacinis kodas 2014-16196
T-243 2014-10-30 2015-01-01 /
7 Sprendimas Dėl Leidimų išdavimo važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16101
T-245 2014-10-30 2014-11-07 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Kompensuojamųjų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16102
T-250 2014-10-30 2015-01-01 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-83 "Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16103
T-253 2014-10-30 2014-11-07 /
10 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio beglobių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, eutanazijos ir laikinosios globos paslaugų Šiaulių rajone įkainių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16104
T-256 2014-10-30 2015-01-01 /
11 Sprendimas Dėl mokesčio už Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje vykdomų neformaliojo ugdymo dailės ir muzikos programų dydžio patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16105
T-262 2014-10-30 2015-01-01 /
12 Sprendimas Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16106
T-263 2014-10-30 2015-01-01 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-60 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos, finansuojamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16107
T-264 2014-10-30 2015-01-01 /
14 Sprendimas Dėl socialinės globos paslaugų kainos nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16108
T-265 2014-10-30 2015-01-01 /
15 Sprendimas Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16110
T-266 2014-10-30 2014-11-07 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16111
T-267 2014-10-30 2015-01-01 /
17 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-298 "Dėl Socialinės pašalpos nepasiturintiems Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams skyrimo ir teikimo vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16113
T-268 2014-10-30 2014-11-07 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. T-278 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16115
T-269 2014-10-30 2014-11-07 /
19 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16117
T-278 2014-10-30 2014-11-07 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.