Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09440
T-150 2014-06-26 2014-07-02 /
2 Sprendimas Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09439
T-151 2014-06-26 2014-07-02 /
3 Sprendimas Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09409
T-152 2014-06-26 2014-07-02 /
4 Sprendimas Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-02, Identifikacinis kodas 2014-09521
T-153 2014-06-26 2014-07-01 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-50 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2014 metams socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ pakeitimo“
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09436
T-154 2014-06-26 2014-07-02 /
6 Sprendimas Dėl seniūnaičių išmokų, susijusių su jų veikla savivaldybėje, apmokėjimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09435
T-167 2014-06-26 2015-01-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.