Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2014–2016 metams, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-256, priedų pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04215
T-45 2014-04-03 2014-04-09 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2014 metams socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04214
T-50 2014-04-03 2014-04-09
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
3 Sprendimas Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04213
T-55 2014-04-03 2014-04-09 /
4 Sprendimas Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2014–2015 mokslo metais
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04212
T-56 2014-04-03 2014-04-09 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir lengvųjų automobilių bei Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro autobusų nuomos mokesčio nustatymo ir šių įstaigų mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų naudojimo bei nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04211
T-57 2014-04-03 2014-05-01 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos, finansuojamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto įsteigimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04210
T-60 2014-04-03 2014-04-09
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04209
T-61 2014-04-03 2014-04-09
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
8 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo ir bendrovės įstatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04208
T-66 2014-04-03 2014-04-09
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-118 ,,Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04207
T-67 2014-04-03 2014-04-09 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04206
T-71 2014-04-03 2014-04-09 /
11 Sprendimas Dėl Apmokėjimo už darbą teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse (komisijose) tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04205
T-80 2014-04-03 2014-04-09 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. T-113, pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-08, Identifikacinis kodas 2014-04204
T-81 2014-04-03 2014-04-09 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.