Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-118 ,,Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04804
T-39 2015-03-26 2015-04-01 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04807
T-52 2015-03-26 2015-04-01 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04808
T-54 2015-03-26 2015-04-01 /
4 Sprendimas Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-02, Identifikacinis kodas 2015-01459
T-13 2015-01-29 2015-02-03 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-205 ,,Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19933
T-294 2014-12-11 2014-12-19 /
6 Sprendimas Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-18, Identifikacinis kodas 2014-19917
T-290 2014-12-11 2014-12-19 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-298 "Dėl Socialinės pašalpos nepasiturintiems Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams skyrimo ir teikimo vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16113
T-268 2014-10-30 2014-11-07 /
8 Sprendimas Dėl Leidimų išdavimo važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16101
T-245 2014-10-30 2014-11-07 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei mokėjimo už šias paslaugas <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16111
T-267 2014-10-30 2015-01-01 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. T-278 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16115
T-269 2014-10-30 2014-11-07 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Kompensuojamųjų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-06, Identifikacinis kodas 2014-16102
T-250 2014-10-30 2015-01-01 /
12 Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-09-24, Identifikacinis kodas 2014-12778
T-205 2014-09-18 2015-01-01
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
13 Sprendimas Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> tvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-09-24, Identifikacinis kodas 2014-12787
T-210 2014-09-18 2015-01-01 /
14 Sprendimas Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-02, Identifikacinis kodas 2014-09521
T-153 2014-06-26 2014-07-01 /
15 Sprendimas Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09409
T-152 2014-06-26 2014-07-02 /
16 Sprendimas Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09440
T-150 2014-06-26 2014-07-02 /
17 Sprendimas Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-01, Identifikacinis kodas 2014-09439
T-151 2014-06-26 2014-07-02 /
18 Sprendimas Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir Bubių mokyklos, Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų ikimokyklinio ugdymo grupėse <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-21, Identifikacinis kodas 2014-05596
T-98 2014-05-15 2014-09-01 /
19 Sprendimas Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių, veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-21, Identifikacinis kodas 2014-05597
T-87 2014-05-15 2014-05-22
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
20 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo <b>tvarkos</b> <b>aprašo</b> patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-21, Identifikacinis kodas 2014-05595
T-99 2014-05-15 2014-05-22 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.