Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20955
T-364 2018-12-18 2019-01-01 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-364 ,,Dėl pritarimo teikiamų socialinių paslaugų išlaidų dydžiams ir maksimalaus vietų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20948
T-352 2018-12-18 2019-01-01 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20954
T-363 2018-12-18 2019-01-01 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Kuršėnų vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20949
T-353 2018-12-18 2019-01-01 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio beglobių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, eutanazijos ir laikinosios globos paslaugų Šiaulių rajone įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20951
T-355 2018-12-18 2019-01-01 /
6 Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20952
T-362 2018-12-18 2019-01-01 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20945
T-347 2018-12-18 2018-12-21 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20950
T-354 2018-12-18 2018-12-21 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20958
T-366 2018-12-18 2018-12-21 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20962
T-373 2018-12-18 2018-12-21 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20960
T-367 2018-12-18 2018-12-21 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20964
T-378 2018-12-18 2018-12-21 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-21017
T-343 2018-12-18 2018-12-21 /
14 Sprendimas Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų bendrojo naudojimo teritorijų valymo ir tvarkymo darbų kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20956
T-365 2018-12-18 2018-12-21 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-340 „Dėl naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-20, Identifikacinis kodas 2018-20961
T-371 2018-12-18 2018-12-21 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.