Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18422
T-319 2018-11-13 2018-11-15 /
2 Sprendimas Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto Šiaulių rajone 2018 metų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18426
T-329 2018-11-13 2018-11-15 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės požeminio vandens monitoringo programos 2018–2022 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18423
T-325 2018-11-13 2018-11-15 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18406
T-312 2018-11-13 2018-11-15 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18420
T-317 2018-11-13 2018-11-15 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18411
T-314 2018-11-13 2018-11-15 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18421
T-318 2018-11-13 2018-11-15 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18424
T-327 2018-11-13 2018-11-15 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18425
T-328 2018-11-13 2018-11-15 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18427
T-334 2018-11-13 2018-11-15 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18428
T-335 2018-11-13 2018-11-15 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-86 "Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-14, Identifikacinis kodas 2018-18429
T-339 2018-11-13 2018-11-15 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-15, Identifikacinis kodas 2018-18492
T-313 2018-11-13 2018-11-16 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.