Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Dok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikoruocinio vertinmo pažyma sprendimo projektu Nr. TSP-292 ,,Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vetrinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-295 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažyma ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA SPRENDIMO PROJEKTUI NR. TSP-261 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-242 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-197 ,,Dėl Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-213 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorucinio vertinimo pažymą sprendimo projektui Nr. TSP-224 ,,Dėl Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų bei bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų vykimo į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-212 ,,Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariams, išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
8 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-189 ,,Dėl Dovanos kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
9 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-170 ,,Dėl Šiaulių rajono teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
10 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma įsakymo projektui ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A-107 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
11 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcnio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-146 ,,Dėl Nepanaudotų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
12 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
13 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-135 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
14 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-136 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
15 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-50 ,,Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
16 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-39 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
17 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-59 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
18 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-32 ,,Dėl lėšų skyrimo Šiaulių rajono kaimo plėtrai tvarkos aprašo patvirtinimo "
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
19 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-3 ,,Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
20 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikoeupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-2 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt