Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-15, Identifikacinis kodas 2018-16187
T-271 2018-10-09 2018-10-16 /
2 Sprendimas Dėl pritarimo socialinių paslaugų plėtrai Šiaulių rajone
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-11, Identifikacinis kodas 2018-16108
T-278 2018-10-09 2018-10-12 /
3 Sprendimas Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-11, Identifikacinis kodas 2018-16109
T-279 2018-10-09 2018-10-12 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16120
T-291 2018-10-09 2018-10-13 /
5 Sprendimas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16118
T-289 2018-10-09 2019-01-01 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16119
T-290 2018-10-09 2019-01-01 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-11, Identifikacinis kodas 2018-16104
T-269 2018-10-09 2018-10-11 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-11, Identifikacinis kodas 2018-16110
T-280 2018-10-09 2018-10-12 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-158 "Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-11, Identifikacinis kodas 2018-16111
T-281 2018-10-09 2018-10-12 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16114
T-286 2018-10-09 2018-10-13 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16117
T-288 2018-10-09 2018-10-13 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16121
T-293 2018-10-09 2018-10-13 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16123
T-295 2018-10-09 2018-10-13 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos Dirvonėnų skyriaus veiklos nutraukimo ir Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16122
T-294 2018-10-09 2018-10-13 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16124
T-297 2018-10-09 2018-10-15 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16125
T-299 2018-10-09 2018-10-13 /
17 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16126
T-300 2018-10-09 2018-10-13 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-12, Identifikacinis kodas 2018-16127
T-302 2018-10-09 2019-01-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.