Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 ,,Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14020
T-254 2018-09-04 2018-09-06 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14030
T-266 2018-09-04 2018-09-06 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14028
T-264 2018-09-04 2018-09-06 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14023
T-257 2018-09-04 2018-09-06 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14006
T-239 2018-09-04 2018-09-06 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14010
T-240 2018-09-04 2018-09-06 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14011
T-242 2018-09-04 2018-09-06 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14029
T-265 2018-09-04 2018-09-06 /
9 Sprendimas Dėl Paviršinio vandens nuotekų, patenkančių į buitinių nuotekų tinklus, tvarkymo išlaidų kompensavimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14021
T-256 2018-09-04 2018-09-06 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-14027
T-263 2018-09-04 2018-09-06 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-05, Identifikacinis kodas 2018-13998
T-267 2018-09-04 2018-09-06 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.