Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11526
T-195 2018-07-03 2018-07-10 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11528
T-196 2018-07-03 2018-07-10 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11611
T-200 2018-07-03 2018-07-10 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-356 "Dėl Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11614
T-203 2018-07-03 2018-07-10 /
5 Sprendimas Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11619
T-215 2018-07-03 2018-07-10 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-51 "Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11615
T-204 2018-07-03 2018-07-10 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-158 "Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11616
T-205 2018-07-03 2018-07-10 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11620
T-218 2018-07-03 2018-07-10 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11622
T-220 2018-07-03 2018-07-10 /
10 Sprendimas Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-10, Identifikacinis kodas 2018-11663
T-222 2018-07-03 2018-07-11 /
11 Sprendimas Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11525
T-194 2018-07-03 2018-07-10 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11623
T-224 2018-07-03 2018-07-10 /
13 Sprendimas Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariams, išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11613
T-202 2018-07-03 2018-07-10 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų bei bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų vykimo į darbą dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11610
T-198 2018-07-03 2018-10-01 /
15 Sprendimas Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11612
T-201 2018-07-03 2018-07-10 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.