Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-29, Identifikacinis kodas 2018-04764
T-87 2018-03-27 2018-03-30 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2018 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-29, Identifikacinis kodas 2018-04771
T-95 2018-03-27 2018-03-30 /
3 Sprendimas Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-29, Identifikacinis kodas 2018-04792
T-86 2018-03-27 2018-03-30 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-29, Identifikacinis kodas 2018-04794
T-85 2018-03-27 2018-03-30 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-29, Identifikacinis kodas 2018-04770
T-93 2018-03-27 2018-03-30 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.