Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr.RūšisPavadinimasDok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-15 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA SPRENDIMO PROJEKTUI NR. TSP-10 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-42 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-50 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-51 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-47 ,,Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMUI ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. A-1009 „DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIŲ VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ 1 KM RIDOS SAVIKAINOS POKYČIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-100 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
8 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTUI ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. A-743 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
9 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA ĮSAKYMO PROJEKTUI ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-540 „DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PATIRTUS NUOSTOLIUS VEŽĖJAMS, VYKDANTIEMS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIP[AREIGOJIMUS, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
10 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA ĮSAKYMO PROJEKTUI ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-316 ,, DĖL SANTUOKOS REGISTRAVIMO IR VEDYBŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO CEREMONIJŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
11 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-188 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
12 Antikorupcinio vertinimo pažymaANTIKORUCINIO VERTINIMO PAŽYMS SPRENDIMO PROJEKUI NR. TSP-217 ,,DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJUI VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO, IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ) VEŽĖJUI KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt