Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr.RūšisPavadinimasDok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-91 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-94 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-50 ,,Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-51 ,,Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-54 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo "
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-15 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažymaAntikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-9 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt