Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Dok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-350 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-349 ,,Dėl Ekspertų, dalyvaujančių projektų, remiamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, vertinime, atrankos ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TS-334 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-333 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-47 ,,Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-230 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo ir ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos tikslui „Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas“ įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-250 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-263 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
8 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-229 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
9 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-300 ,,Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
10 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-298 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
11 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-304 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
12 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-314 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
13 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-274 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
14 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-206 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-158 ,,Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
15 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-205 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
16 Antikorupcinio vertinimo pažyma ANRIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMAS SPRENDIMO PROJEKTUI NR. TSP-152 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ VYKIMO Į DARBĄ DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
17 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-84 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr.T-307 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
18 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-99 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
19 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-106 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
20 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-61 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
21 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-53 ,,. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
22 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-62 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
23 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-48 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo tvarkos aprašo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
24 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-17 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt