Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Dok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-300 ,,Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-298 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-304 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-314 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-274 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-206 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-158 ,,Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-205 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
8 Antikorupcinio vertinimo pažyma ANRIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMAS SPRENDIMO PROJEKTUI NR. TSP-152 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ VYKIMO Į DARBĄ DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
9 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-84 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr.T-307 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
10 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-99 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
11 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-106 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
12 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-61 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
13 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-53 ,,. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
14 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-62 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
15 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-48 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo tvarkos aprašo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
16 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-17 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt