Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Dok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-349 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 ,,Dėl kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-342 ,,Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-351 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-308 ,,Dėl Šiaulių rajono butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo skaičiuojamojo tarifo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-309 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
6 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-318 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
7 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-333 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
8 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-247 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
9 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-258 ,,Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
10 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-246 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
11 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-234 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-193 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
12 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-250 ,,Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
13 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-176 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T-54 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
14 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-177 ,,Dėl Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
15 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-186 ,,Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimp"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
16 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-187 ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
17 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-179 ,,Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
TSP-179
18 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr.TSP-152 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Triukšmo prevencijos Šiaulių rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
19 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr.TSP-158 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl Viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
20 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. tsp-14 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt