Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2023 M. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTŲ IDĖJŲ SĄRAŠAS

Nuomonę galima išreikšti iki: 2023-06-12 12:00

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS

2023-07-03 Nr. M-263

DĖL 2023 M. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTŲ IDĖJŲ SĄRAŠO
PATVIRTINIMO IR ŠIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės  administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius fizinius asmenis (ne jaunesnius kaip 18 metų) balsuoti už projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti.

Balsuoti galima ne daugiau kaip už 3 idėjas (projektus).

1 IDĖJA

Vaikų žaidimų aikštelė Ginkūnuose

Ginkūnų k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540.

Projekto tikslas – saugios ir šiuolaikinius standartus atitinkančios žaidimų aikštelės įrengimas centrinėje Ginkūnų kaimo dalyje.

29 337,63

1_projektas

2 IDĖJA

SVEIKATOS ŠALTINIS

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Toliočių k., Tvenkinio gatvė, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5629-2441.

Projekto tikslas – skatinti sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, fizinę ir emocinę gerovę.

6 258,12

2_projektas

3 IDĖJA

Rekreacinės zonos parke - tvenkinio - pritaikymas gyventojų poreikiams

Šiaulių r. Meškuičių parkas, Taikos g., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2226. koordinatės: X467055, Y6215084.

Projekto tikslas – viešosios ir socialinės infrastruktūros gerinimas Meškuičiuose, sutvarkant parko tvenkinį, įrengiant saulės baterijų apšvietimą ir įsigyjant medines meškų skulptūras.

20 405,00

3_projektas(1)

3_projektas(2)

4 IDĖJA

Šakynos miestelio krepšinio aikštelės rekonstrukcija, suteikiant jai daugiafunkcinę paskirtį

Šakynos mstl. krepšinio aikštelė, žemės sklypo unikalus Nr. Nr. 4400-6096-1050.

Projekto tikslas – atnaujinti seną, netinkamą krepšinio aikštelės dangą, pakeičiant ją saugia, šiuolaikiška gumine danga ir suteikti aikštelei daugiafunkcinę paskirtį.

29 850,70

4_projektas

5 IDĖJA

Aktyvus Bubių bendruomenės laisvalaikio parkas

Bubių k., Dubysos g., Šilojų g. žemės sklypo:

unikalus Nr. 4400-2062-4640 (plotas 0,5151 ha),

unikalus Nr. 4400-2046-2195 (plotas 0,4678 ha),

unikalus Nr. 4400-2046-2284 (plotas 1,1271 ha).

Projekto tikslas – suburti Bubių bendruomenės gyventojus, šeimas, vaikus, senjorus leisti laisvalaikį parko erdvėje.

29 855,38

5_projektas

6 IDĖJA

Ramybės oazė Sakurų parkelyje

Šiaulių g. ir Draugystės g. sankirta (Sakurų parkelis) Gruzdžių mstl., žemės sklypo unikalus Nr. 9122-0005-0059.

Projekto tikslas – viešosios erdvės, esančios Šiaulių ir Draugystės gatvių sankirtoje Gruzdžių mstl., sutvarkymas pritaikant jas Gruzdžių seniūnijos ir Šiaulių rajono gyventojų poreikiams.

15 047,00

6_projektas(1)

6_projektas(2)

7 IDĖJA

Lauko krepšinio aikštelės rekonstrukcija Verbūnų kaime

Žemės sklypo unikalus

Nr. 4400-5148-9600.

Projekto tikslas – rekonstruoti seną krepšinio aikštelę, kuri būtų tinkama kokybiškam aktyvaus laisvalaikio praleidimui, taip įveiklinant jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones, skatinant jų fizinį aktyvumą, pabrėžiant sveikatingumo svarbą.

29 464,71

7_projektas

8 IDĖJA

Aktyvus laisvalaikis - muzikiniu ritmu

1. Gruzdžių mstl. – parkelyje (žemės sklypo unikalus Nr. 9122-0005-0059);

2. Kužių mstl. – vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2675-3971);

3. Verbūnų k. – parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5148-9600);

4. Ginkūnų k. - vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540);

5. Meškuičių mstl. - parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2226);

6. Kairių mstl. - pagrindinė Kairių seniūnijos aikštė (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4424-5570).

Projekto tikslas – gyvinti, gerinti ir kurti gyvenamąją ir rekreacinę aplinką bei viešąją ir socialinę infrastruktūrą Šiaulių rajone, įrengiant unikalius melodinius muzikinius lauko instrumentus šešiose Šiaulių rajono vietovėse, padarant jas patraukliomis aktyviam laisvalaikio leidimui ir suteikiant visų amžiaus grupių gyventojams galimybę skatinti kūrybiškumą bei lavinti muzikalumą, kultūringai ir kūrybingai leidžiant laiką su šeimomis, draugais, kolektyvais.

29 400,00

8_proj

9 IDĖJA

Laisvalaikio ir poilsio OAZĖ H2O

Sutkūnų parkas, Sutkūnų k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2062-4195.

Projekto tikslas – sutvarkyti ir įveiklinti apleistą tvenkinio teritoriją Sutkūnų parke. Sukurti infrastruktūrą kokybiškam poilsiui, įdomiam laisvalaikiui bei aktyviam bendravimui Sutkūnų kaime ir aplinkinių Šiaulių rajono gyvenviečių  gyventojams.

29 998,04

9_projektas

10 IDĖJA

Poilsio zonos įrengimas Ginkūnų skvero teritorijos dalyje

Ginkūnų k. bendro naudojimo teritorijos žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1954-5647, šiaurės rytinė dalis.

Projekto tikslas – įrengti bendruomenės poreikius atitinkančią poilsio erdvę Ginkūnų skvero teritorijos dalyje, išsaugant seniūnijos žaliųjų plotų savitumą.

29 551,00

10_projektas

11 IDĖJA

„BUML“ Bendrauk, užsiimk, mėgaukis laisvalaikiu

Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl. Gruzdžių gimnazijos teritorijoje viešai prieinamos aikštelės.

Projekto tikslas – parengti lauko erdvę jaunimui turiningam laisvalaikio praleidimui bendraujant ir sportuojant.

29 999,90

11_projektas(1)

11_projektas(2)

11_projektas(3)

11_projektas(4)

11_projektas(5)

 • Konsultacijas balsavimo klausimais telefonu ir el. paštu teikia Informacinių technologijų skyriaus specialistai
  tel. (8 41) 596 665,  el. p. skelbimai@siauliuraj.lt

 • Išreikšdami savo nuomonę, Jūs sutinkate, kad:

  1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys apklausos vykdymo tikslu.
  2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnio 1 dalies a punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais).
  3. Jūsų tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, pateikta nuomonė apklausoje. 
  4. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tie asmenys turi teisę duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesių laikotarpį po apklausos vykdymo pabaigos.
  6. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.
  7. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  7. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.
  8. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

Apklausos rezultatai

 • {{res.title}} {{res.total}}
Viso: