Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2022 M. DALYVAUJAMOJO  BIUDŽETO PROJEKTŲ IDĖJŲ SĄRAŠAS

Nuomonę galima išreikšti iki: 2022-03-01 12:00

Šiaulių rajono savivaldybės  administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius fizinius asmenis (ne jaunesnius kaip 18 metų) balsuoti už projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti.

Balsuoti galima ne daugiau kaip už 3 idėjas (projektus).

1 IDĖJA

Šokantis fontanas

Vizualizacija

Kuršėnų miesto Ventos upės įlanka prie salos, sklypo adresas Pavenčio g. 11 Projekto tikslas – Kuršėnų miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas, rekreacinės erdvės praturtinimas, paįvairinimas, įveiklinimas, verslo pritraukimas. Projekto veiklos – plaukiojančio šokančio fontano su apšvietimu įrengimas. 29 645,00 Eur

2 IDĖJA

Pušynas Varputėnuose

Vizualizacija
Adresas nesuteiktas, Varputėnų kaimas Projekto tikslas – sukurti poilsio erdvę, pasodinant pušyną, kuris pritrauktų senjorų į senelių globos namus esančius Varputėnuose bei sukurtų darnią aplinką vietiniams gyventojams. Projekto veiklos – pušų sodinukų pasodinimas ir suoliukių įrengimas. 30 000,00 Eur

3 IDĖJA

Laisvalaikis Toliočiams

Vizualizacija

Šiaurinė g. Toliočių kaimas Projekto tikslas – bendruomeniškos, draugiškos ir saugios aplinkos kūrimas. Projekto veiklos – medinės pavėsinės su baldais, vaikų žaidimų aikštelės, supynių vaikams, šiukšlių dėžių, įvairių sporto treniruoklių, betoninių lauko suoliukių, šachmatų ir futbolo stalų įrengimas. 18 300,00 Eur

4 IDĖJA

Vaikų laisvalaikio ir žaidimų aikštelė Ginkūnuose

Vizualizacija

Žeimių g. 8a, Ginkūnai Šiaulių raj. žemės sklypas - 4400-5504-2741 Projekto tikslas – sukurti saugią ir šiuolaikinius standartus atitinkančią vietą vaikų laisvalaikiui ir žaidimams centrinėje Ginkūnų kaimo dalyje. Projekto veiklos – žaidimų komplekso, uždengiamos smėlio dėžės, sūpynių, šiukšliadėžės su nulenkiamu stogeliu, lauko suoliukių, LED parko šviestuvų, žaidimo aikštelių dangos įrengimas. 25 489,53 Eur

5 IDĖJA

Renginių ir laisvalaikio erdvė "Aktyvus burbulas"

Vizualizacija

Sutkūnų parkas, Šiaulių raj. (kadastro Nr. 91034/0005:265) Projekto tikslas – suburti žmones bendroms veikloms, tam kad gyvenimo kokybė Šiaulių rajono gyventojams taptų patraukli ir pilnavertė. Projekto veiklos – kupolinio kilnojamo pastato renginiams su terasa įrengimas. 26 860,00 Eur

6 IDĖJA

Laisvalaikio parkas – Aktyvi šeima

Vizualizacija

Sutkūnų parkas, Šiaulių raj. (kadastro Nr. 91034/0005:265) Projekto tikslas – skatinti Šiaulių rajono žmones aktyviai gyventi ir leisti laisvalaikį gamtoje. Projekto veiklos – lauko treniruoklių, lauko stalo žaidimų, treniruoklių neįgaliesiems, vaikų žaidimų kompleksų, lauko žaidimų kompleksų neįgaliesiems įrengimas. 28 709,50 Eur

7 IDĖJA

Poilsio zonos įrengimas

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Aukštelkės kaimas, sklypo unikalus Nr. 4400-4499-3357 Projekto tikslas – įrengti renginių organizavimui stacionarią medinę laiko sceną, sutvarkyti Aukštelkės gyvenvietės viešąją erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, taip pagerinant gyvenamąją aplinką bendruomenės gyventojamsm stiprinant socialinį ir ekonominį kaimo potencialą. Projekto veiklos – medinės lauko scenos pastatymas, laiko trinkelių išklojimas, suoliukių pastatymas. 30 000,00 Eur

8 IDĖJA

Sporto aikštelės rekonstrukcija Gegužių kaime

Vizualizacija

Kriaušių g. 3B, Gegužių k., Šiaulių r. (esama Šiaulių r. savivaldybei priklausanti krepšinio aikštelė) Projekto tikslas – atnaujinti senąją aikštelę paverčiant ją modernia, šiuolaikiška, multifunkcine lauko krepšinio, lauko tinklinio ir lauko teniso aikštele. Projekto veiklos – aikštelės pagrindo iš asfaltbetonio išlyginimas ir parengimas, sintetinės dangos, krepšinio stovo su plastikine lenta ir amortizuojančiu lanku, universalių teniso, tinklinio stovų su tinklu ir kapsulėmis įrengimas. 25 751,00 Eur

9 IDĖJA

Verbūnų parkelio takelių atnaujinimas

Vizualizacija

Sklypas nesuformuotas. Sklypui adresas nesuteiktas. Nurodomos centro koordinatės: X: 6209902, Y: 448530 Projekto tikslas – Verbūnų kaime esančios viešosios erdvės (parkelio) takelių rekonstrukcija, siekiant ateityhe planuoti naujų, aktyvių erdvių įrengimą. Projekto veiklos – senos takelių dangos pašalinimas, pagrindo paruošimas ir trinkelių išklojimas. 28 125,00 Eur

10 IDĖJA

Aktyvi bendruomenė

Vizualizacija

Šalia sporto mokyklos esanti atvira vieta, koordinatės 55.982747, 22.953060 Projekto tikslas – formuoti bendruomenės fizinio aktyvumo įpročius ir per fizinį aktyvumą ugdyti sveikos gyvendsenos įgūdžius. Projekto veiklos – multifunkcinės guminės dangos, lauko treniruoklių su priedais įrengimas. 9 500,00 Eur

11 IDĖJA

Daugiafunkcinė paplūdimio tinklinio-badmintono-teniso aikštelė Verbūnų
kaime

Vizualizacija

Šalia Radvilų g. 3, esančios mokyklos. Sklypo unikalus Nr: 4400-5148-9600 Projekto tikslas – įrengti modernią daugiafunkcinę paplūdimio tinklinio-badmintono-teniso aikštelę, atveriant galimybę užimti Verbūnų kaimo jaunimą ir fiziškai aktyvius žmones. Projekto veiklos – aikštelės pagrindo, tinklinio stovų su tinklu, apsaugomis ir kitais priedais, teisėjo bokštelio, poilsio suolelių ir šiukšlinių, LED lauko žibintų įrengimas, smėlio atvežimas. 16 720,00 Eur

12 IDĖJA

Lauko krepšinio aikštelė Verbūnų kaime

Vizualizacija

Šalia Radvilų g. 3, esančios mokyklos. Sklypo unikalus Nr: 4400-5148-9601 Projekto tikslas – naujos krepšinio aikšelės įrengimas siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas. Projekto veiklos – aikštelės pagrindo, dangos, aikštelės inventoriaus įrengimas (krepšinio stovas, grūdinto stiklo lenta, lankas, apsaugos). 28 800,00 Eur

13 IDĖJA

Kuršėnų miesto riboženklių įrengimas

Vizualizacija

Kuršėnų miesto riboženkliai 3 vnt. 1. Riboženklis įvažiuojant į miestą nuo Palangos. 2. Riboženklis įvažiuojant į miestą nuo Drąsučių (ties didžiaja Norfa/Bikuva). 3. Riboženklis įvažiuojant į miestą senuoju plentu (ties karjerais). Projekto tikslas – įrengti naujus Kuršėnų miestą reprezentuojančius riboženklius. Projekto veikla – riboženklių, pagamintų iš metalo su gelžbetoniniu pamatu, įrengimas. 30 000,00 Eur

14 IDĖJA

Gudelių ežero viešosios poilsio erdvės infrastruktūros gerinimas

Vizualizacija

Gudelių k., Kairių sen., Šiaulių r. Žemės sklypas (kad. Nr. 9124/0009:487) Projekto tikslas – Gudelių ežero viešosios poilsio erdvės infrastruktūros gerinimas bei modernizavimas. Projekto veiklos – betoninių pontonų liepto su platforma ir valčių nuleidimo įrenginiu įrengimas. 28 000,00 Eur

15 IDĖJA

Grafų Zubovų pėdomis

Vizualizacija

Ginkūnų dvaro teritoritorija (Žeimių g. 7, Ginkūnai, Šiaulių r.), prie Ginkūnų mokyklos (Aušros g. 2, Ginkūnai, Šiaulių r.), prie buvusių arklidžių, pieninės (Žeimių g.10c, Ginkūnai, Šiaulių r.), Senosios kapinaitės ( Miglos g. 20, Ginkūnai, Šiaulių r.) Projekto tikslas – informuoti gyventojus ir svečius apie grafų Zubovų veiklą Ginkūnuose, Šiaulių rajone. Projekto veiklos – trijų informacinių lauko stendų ir dešimties "slapukų", kuriuose pateikiamos užuominos susijusio su vietos istorija, Zubovų veikla, įrengimas. 30 000,00 Eur
  • Konsultacijas balsavimo klausimais telefonu ir el. paštu teikia Informacinių technologijų skyriaus specialistai tel. (8 41) 596 665,  el. p. skelbimai@siauliuraj.lt

  • Išreikšdami savo nuomonę, Jūs sutinkate, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys apklausos vykdymo tikslu.
2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnio 1 dalies a punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais).
3. Jūsų tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, pateikta nuomonė apklausoje. 
4. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tie asmenys turi teisę duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesių laikotarpį po apklausos vykdymo pabaigos.
6. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.
7. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
7. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.
8. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

Apklausos rezultatai

  • {{res.title}} {{res.total}}
Viso: