Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

ATRANKA Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO (DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS) PAREIGAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių seniūnijos socialinio darbuotojo (darbui su rizikos šeimomis) pareigas. 

Kvalifikaciniai (specialieji) reikalavimai pretendentui: 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ir jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) socialinės rizikos šeimomis;

1.3. gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

1.4. sugebėti organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

1.5. gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai veiksmingumą;

1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „Internet Explorer“, „Outlook Express“;

1.7. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą bei Socialinio darbuotojo etikos kodeksą;

1.8. mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.9. išmanyti dokumentų valdymą bei dokumentų rengimo taisykles.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);

3. gyvenimo aprašymą;

4. Įgytą socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, darbui su vaikais ir socialinės rizikos šeimomis (patvirtinančius dokumentus, jų kopijas). 

Atrankos paskelbimo data – 2017 m. sausio 27 d. 

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklapyje. 

Dokumentus galima pateikti adresu: Vilniaus g. 263, Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, Teisės ir personalo administravimo skyriuje, III a., 309 kabinete arba el. p. kadrai@siauliuraj.lt iki 2017 m. vasario 17 d. 15.45 val.

Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

Dokumentų originalai gali būti pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt