Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmems Kryžių kalne, sukūrimas

Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmėms Kryžių kalne, sukūrimas

 

Projekto vertė: 378 731,17 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006-07-19 iki 2007-10-19

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas, Nacionalinės bendrojo finansavimo lėšos.

 

Projekto tikslai:

- Sukurti inžinerinę infrastruktūrą- lauko inžinerinių tinklus;

- Pritaikyti viešąjį kultūros ir istorijos paveldo objektą-Kryžių kalną turizmo reikmėms, gerinant Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdį;

- Sudaryti prielaidas įsteigti viešąją turizmo infrastruktūrą- Turizmo informacinį centrą.

 

Projekto veiklos:

- Lauko inžinerinių tinklų įrengimas;

- Projekto ir paramos programos viešinimas.

Rezultatai:

Sukurta inžinerinė infrastruktūra:

- įrengtas išorės vandentiekis;

- įrengtas artezinis gręžinys;

- įrengti išorės buitinių nuotekų tinklai;

-įrengta išorės lietaus kanalizacija su valymo įrengimais (išorės lietaus nuotekų tinklai);

-įrengti išorės elektros tinklai;

 

Įrengti aplinkos taršą mažinantys įrengimai:

- lietaus vandens valymo įrenginiai;

- buitinių nuotekų valymo įrenginiai;

- giluminio vandens gręžinys;

 

Įrengtos 6 vietų autobusų stovėjimo aikštelė bei 30 vietų automobilių stovėjimo aikštelės, apželdinta 8171 m2 žemės ploto veja.

 

Projekto vadovas – Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 56657, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt