Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vieno langelio principo įgyvendinimas

 

Projektas „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje“

Projekto vertė: 95 574,61 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-03-26 – 2012-03-26.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinis fondas, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Atlikti Baltijos tyrimai parodė, kad net 21 proc. Lietuvos gyventojų nėra patenkinti valstybės institucijomis. Nepasitenkinimo pagrindine priežastimi respondentai laiko prastą aptarnavimo kokybę. Siekiant išspręsti šią probleminę situaciją, bei atsižvelgiant į LR Viešojo administravimo įstatymo pasikeitimus, kurie įpareigoja viešojo administravimo institucijas gerinti administracinių paslaugų teikimą bei įgyvendinti ,,vieno langelio“ principą, Šiaulių rajono savivaldybės administracija inicijavo projektą, kuriuo buvo siekiama įdiegti ,,vieno langelio“ principu veikiančią asmenų aptarnavimo sistemą.

2010 m. kovo 26 d. tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-046.

 

Projekto tikslas – skatinti administracinių paslaugų, teikiamų Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje kokybės iniciatyvas.

 

Projekto uždavinys – gerinti administracinių paslaugų teikimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje.

 

Projekto veiklos – gaunamų prašymų rūšių identifikavimas, teikiamų administracinių paslaugų sąrašo sudarymas, parengiant prašymo nagrinėjimo procedūras (aprašus); VLIS sukūrimas ir įdiegimas; Darbuotojų mokymai, susiję su „vieno langelio“ principo įgyvendinimu.

 

 

Projekto vadovė

Vitalija Lisinskienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja,

Tel. 8 41 596 646

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:07