Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vandentvarkos specialusis planas

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje plėtros specialiojo plano rengimas“

 

Projekto vertė: 32 312,27 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-03 iki 2011-01

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Šiaulių rajone sparčiausiai didėja poreikis naujoms statyboms, ūkio šakų ir ekonomikos vystymuisi bei didžiausia grėsmė rekreacinėms teritorijoms, tiesiogiai įtakojamoms Vandentiekio sistemos. Rajono Vandentiekio sistema neatsiejamai integruojasi į Šiaulių regiono vandentiekio sistemą. Modernios Vandentiekio sistemos plėtra grindžiama darnaus vystymo principais, pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, visų Šiaulių regiono pagrindinių ūkio šakų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. Didinant regiono, rajono konkurencingumą pramonės, verslo, žmogiškųjų išteklių srityje vienas iš svarbiausių aspektų – turėti geros kokybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti sistemingą Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (toliau - Vandentiekio sistema) Šiaulių rajone darnų vystymąsi bei racionalų šios srities teritorijos panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.

 

Projekto veiklos

Specialiojo plano ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje plėtros specialusis planas“ rengimas.

 

 

Projekto vadovas

Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (Projekto vadovė)

Tel. 8 (41) 596649