Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šilumos ūkio specialusis planas

Projektas „Šiaulių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas“

Projekto vertė: 43 232,08 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-10-28 iki 2013-12-07.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės šilumos ūkio darnų vystymąsi bei racionalų lėšų panaudojimą.

 

 

Projekto veiklos

Šiaulių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas.

 

Projekto rezultatas

Parengus Šiaulių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą bus suformuotos ilgalaikės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesai aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdai ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

 

 

Projekto vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649

 

    

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:03