Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas

 

Projektas „Vandenviečių teritorijų sanitarinės apsaugos zonų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“

Projekto vertė: 231 69,60 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. gruodis – 2011 m. liepa.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinis fondas, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Šiaulių rajonas neturi nei gausių ežerų išteklių (0,35% ter. ploto), nei gausių dirbtinai suformuotų tvenkinių (0,3 % ter. ploto). Vertingiausi ekologiniu, rekreaciniu, gamtosauginiu ir kitais aspektais ežerai bei tvenkiniai yra įtraukti į valstybinės reikšmės vidaus telkinių sąrašą (Žin., 2003, Nr. 98-4394). Rajono vandens telkiniai neatsiejami nuo Šiaulių regiono vandens baseino, todėl viso regiono darnaus vystymo principas – didinti regiono konkurencingumą, plėtojant rekreacinį potencialą ypač turizmo, žuvininkystės srityse bei sudaryti sąlygas neigiamo poveikio aplinkai ir pavojaus žmonių sveikatai mažinimui. Šioms priemonėms vykdyti yra rengiamas planavimo dokumentas nustatantis vandenviečių teritorijų naudojimo režimą, apsaugos zonų steigimo bei vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti sistemingą Vandenviečių teritorijų sanitarinių apsaugos zonų Šiaulių rajone darnų vystymąsi bei racionalų šios srities teritorijos panaudojimą.

 

Projekto veiklos

Specialiojo plano ,,Vandenviečių teritorijų sanitarinių apsaugos zonų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas “ rengimas.

 

 

Projekto vadovas

Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja,

tel. 8 (41) 596649, el.p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 16:04