Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Mūšos-Nemunėlio baseino upių sausinimo sistemų tvarkymas

„Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija Šiaulių rajone“

 

Projekto vertė: 403234,77 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. balandis – 2011 m. rugpjūčio mėn..

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

 

 

Projekto tikslai:

– Pertvarkyti esamus Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinius keičiant melioracijos statinių parametrus ir konstrukciją, kad užtikrinti vandens pertekliaus nuvedimą nuo rajono nusausintų plotų;

– Rekonstruoti dalį Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninius statinius, kad užtikrinti hidrotechninių ir melioracijos įrenginių funkcionavimą.

 

Rekonstrukcijos objektai:

– Kairių seniūnijos Kruojos sausinimo sistemos melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai;

– Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Ringuvos ir Kulpės sausinimo sistemos melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai;

– Gruzdžių seniūnijos Einauto, Norupio, Mūšos sausinimo sistemos, melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai;

– Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Kulpės sausinimo sistemos upė Svalė ir melioracijos grioviai, ir juose esantys melioracijos statiniai.

– Šakynos seniūnijos Švėtės sausinimo sistemos upė Švėtė ir jame esantys melioracijos statiniai.

 

Projekto veiklos

Sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija. Atlikus Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukciją Šiaulių rajone bus užtikrinta statinių veikla (žemės ūkio naudmenų sausinimas, vandens nuleidimas, vandens surinkimas ir biologinis valymas) tam, kad išsaugoti ir puoselėti žemės ūkio vandens išteklių ekologinę vertę. Be to, bus modernizuota lauko drenažo inžinerinė infrastruktūra, kaip pagrindas ūkininkauti ir užsiimti kita alternatyvia veikla. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas pagerės gyventojų gyvenamoji aplinka ir kokybė (sumažės nuostolių dėl užliejimo, bus paskatinta ekologinė žemdirbystė ir kt.), bus užtikrintas teritorijos hidrologinis režimas bei bus likviduota žemės gelmių taršos grėsmė.

 

 

Projekto vadovas

Saulius Darginavičius, Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas,

tel. 8 41 596674