Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Meškuičių kultūros namų atnaujinimas

„Kultūros paskirties pastato rekonstravimas Meškuičių miestelyje“

Projekto vertė: 298 743,05 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Iki 2013-06-30.

Projekto finansavimo šaltiniai:, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Šiaulių rajono kultūros centro Meškuičių filialas yra lankomas ne tik Meškuičių, bet ir visų atvykstančių iš kitų miestų gyventojų bei pripažintas geriausiu Lietuvoje – gautas „Geriausio 2008 m. kultūros centro“ apdovanojimas. Filiale veikia 13 meno kolektyvų (viso 150 narių – suaugusieji, jaunimas ir vaikai), vykdoma plati kultūrinė veikla, organizuojami renginiai, dalyvaujama mėgėjų meno kolektyvuose. Be to, pastate veikia Šiaulių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Meškuičių filialas, kurio knygų fondą sudaro virš 18 tūkst. leidinių ir jis papildomas kasmet atsižvelgiant į skaitytojų poreikius. Filiale organizuojami įvairūs renginiai – skaitytojų klubai, skaitovų vakarai, spaudinių parodos. Taip pat, jame įrengtas viešosios internetinės prieigos taškas.

Kultūros paskirties pastato Meškuičių miestelyje pastato vidaus patalpos neremontuotos, nepakeistų vamzdynų būklė prasta, pastato langai ir išorės durys nusidėvėję, išorės sienos netenkina šiuolaikinių šiluminių normų reikalavimų. Dabartinė infrastruktūros būklė neatitinka nustatytų higienos normų bei esminių statinio reikalavimų, esama pastato būklė nesudaro sąlygų efektyviam energijos ir finansinių išteklių naudojimui, netenkina bendruomenės poreikių.

  

Projekto tikslas

Sukurti patrauklią aplinką gyventi Meškuičių miestelyje ir dirbti rekonstruotame kultūros paskirties pastate su tinkamai įrengtomis atitinkančiomis darbo sąlygas ir geriau pritaikytomis kultūrinei veiklai patalpomis.

 

Projekto veiklos

Kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbai.

 

 

  

 

 

Projekto vadovas

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596657.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 10:54