Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

L/D "Buratinas" atnaujinimas

„Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas" patalpų ir įrangos atnaujinimas“

Projekto vertė: 424 388,18 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-09 – 2012-12.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Regioninės plėtros fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

 

Projekto tikslas

Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, modernizuojant mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Projekto veiklos

Projekto įgyvendinimo metu numatyta rekonstruoti lopšelio-darželio vidaus ugdymo ir ugdymosi aplinką, aprūpinti baldais ir įranga. Projekto metu bus atnaujinama lopšelio-darželio fizinė ir ugdymosi infrastruktūra:

- rekonstruotos vidaus patalpų lubos, sienos, grindų danga, pakeistos/įrengtos vidaus durys, rekonstruojami sanitariniai mazgai, kad tenkinti Lietuvos higienos normą HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

- rekonstruota ir pritaikyta grupė vaikams iki 1 metų amžiaus;

- įrengta 39,41 m2 ploto patalpa, skirta metodinei veiklai;

- įsigyta įranga, skirta 39,41 m2 metodinės veiklos patalpai;

- aprūpinta baldais, įranga bei ugdymo priemonėmis vidaus ugdomoji aplinka.

  

                   

               

     

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas – rekonstravus ir modernizavus ugdymo ir ugdymosi infrastruktūrą ir aplinką bus pagerinta švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas įstaigoje, teikiančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ I –ojo aukšto rekonstruotas plotas – 744,33 m2, iš kurių 139,01 m2 skirta vidaus ugdymosi aplinkai:

- žaidimų kambarys ikimokyklinio ugdymo grupei (2-3 m.) – 46,32 m2;

- žaidimų kambarys ikimokyklinio ugdymo grupei (nuo 3 m.) – 45,62 m2;

- žaidimų kambarys ankstyvojo amžiaus grupei (0-2 m.) – 47,07 m2.

Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ II –ojo aukšto rekonstruotas plotas – 513,72 m2, iš kurių 196,51 m2 skirta vidaus ugdymosi aplinkai:

- žaidimų kambarys ikimokyklinio ugdymo grupei (nuo 3 m.) – 46,93 m2;

- tikybos kabinetas – 8,15 m2;

- „Lego“ žaidimų kambarys – 10,21 m2;

- žaidimų kambarys ikimokyklinio ugdymo grupei (nuo 3 m.) – 46,58 m2;

- žaidimų kambarys priešmokyklinio ugdymo grupei – 45,78 m2;

- sportinės veiklos klasė – 38,86 m2.

Modernizuota vidaus ugdymo aplinka, atnaujintomis ugdymo priemonėmis, baldais ir įranga bei pagerinta darbo aplinka dabar džiaugiasi 97 ugdytiniai ir 36 darbuotojai. Vienas iš atliktų įstaigos modernizavimo rezultatų - grupė vaikams nuo gimimo iki vienerių metų. Lopšelio-darželio „Buratino“ darbuotojams buvo įrengta patalpa, skirta metodinei veiklai, kurio bendras plotas - 39,41 m2.

   

     

Projekto vadovas: Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596657.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 10:50