Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kurtuvėnų centrinės aikštės detalusis planas

Kurtuvėnų miestelio centrinės aikštės detalusis planas

 

Projekto vertė: 8172,33 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009-07 – 2010-10

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Rajono bendrajame plane Kurtuvėnų miestelis priskirtas nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių tinklui. Jo plėtra siejama su paslaugų, inžinerinės infrastruktūros ir urbanistine plėtra rengiant miestelio teritorijų planavimo dokumentus. Miestelio centrinės dalies fizinė infrastruktūra nėra patraukli.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti sistemingą Kurtuvėnų miestelio dalies centrinės aikštės darnų vystymąsi bei racionalų šios teritorijos panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.

 

Projekto veiklos

Detaliojo plano ,,Kurtuvėnų miestelio centrinės aikštės detalusis planas" rengimas.

 

Projekto rezultatai

Parengtas Kurtuvėnų miestelio centrinės aikštės detalusis planas, kurio sprendiniai atitinka Šiaulių rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams, integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis bei sudaro sąlygas sparčiau diversifikuoti Kurtuvėnų miestelio ir jo prieigų gyventojų ūkinę veiklą, paremtą darnaus vystymo principu, įgyvendinant investicines gyvenamųjų vietovių tinklo plėtros programas.

 

 

Projekto vadovė - Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt