Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kuršėnų miesto bendrojo plano rengimas

 

Projektas „Kuršėnų miesto bendrasis planas“

Projekto vertė: 57 576,46 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009-10 – 2011-06.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinis fondas, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Rajono bendrajame plane Šiaulių rajono teritorijoje numatomas vienas lokalinis (b) kategorijos centras esamo miesto pagrindu – Kuršėnai, kuriam suteikiama Savivaldybės administracinė funkcija. Tai siejama su naujų administracinių valdymo ir organizacinių funkcijų steigimu, plėtojimo potencialo ugdymu, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus augimu ir miesto teritorine plėtra. Todėl miesto planavimo dokumento rengimas yra galimybė pasiruošti miesto plėtrai.

 

Projekto tikslas

Parengti miesto teritorijos erdvių ir urbanistinės infrastruktūros plėtros, patrauklumo didinimo planavimo dokumentą darniam bei racionaliam Kuršėnų miesto vystymuisi.

 

Projekto veikla

Bendrojo plano "Kuršėnų miesto bendrasis planas" rengimas.

  

 

 

Projekto vykdymo rezultatas – parengtas Kuršėnų miesto bendrasis planas, kurio sprendiniai atitinka Šiaulių rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams, integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis – Kuršėnų miesto teritorijos urbanizacija (U2) integruojant priemiestines (Kantrimiškio, Paringių, Vaitkaičių, Užlaikų ir Ketūnų kaimai) teritorijas pagal miestų planinės struktūros plėtros dėsnius.

 

 

 

Projekto vadovas

Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt

Tel. 8 (41) 596649

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 16:01