Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kairių, Kužių, Meškuičių bendrųjų planų rengimas

 

Projektas „Šiaulių rajono savivaldybės Kairių, Kužių ir Meškuičių miestelių bendrųjų planų parengimas“

Projekto vertė: 83 474,86 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-12 iki 2013-04.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti dėsningą Šiaulių rajono miestelių (Kužių, Meškuičių ir Kairių) vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą.

 

Projekto veiklos

Kairių, Kužių ir Meškuičių miestelių bendrųjų planų parengimas.

 

Projekto rezultatas

Projekto įgyvendinimo metu bus parengti: Kairių miestelio bendrasis planas, Kužių miestelio bendrasis planas ir Meškuičių bendrasis planas. Šiaulių rajono miestelių (Kairių, Kužių, Meškuičių) bendrųjų planų rengimas grindžiamas Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniais, jame Šiaulių rajono miesteliai priskiriamas nekategorizuotam gyvenamųjų vietovių tinklui – lokaliniai centrai (d). Miesteliai siejami su naujų aptarnavimo ir paslaugų funkcijų steigimu, švietėjiška veikla, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus stabilizavimu, inžinerinės infrastruktūros sukūrimu. Todėl miestelių planavimo dokumentų parengimas yra galimybė pasiruošti miestelių plėtrai.

 

 

 

Projekto vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649

   

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:07