Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kairių bažnyčios varpinės rekonstrukcija

 

Projektas „Kairių bažnyčios bokšto – varpinės rekonstrukcija“

Projekto vertė: 128 345,40 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. vasario – 2011 m. birželio mėn.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia yra miestelio dvasinis centras, bendruomenę vienijanti institucija, o taip ir bendruomenės susirinkimo vieta. Tačiau bėgant metams bažnyčios bokšto būklė tapo avarine, medinė bokšto-varpinės dalis stipriai paveikta destrukcijos, konstrukcija nestabili, judanti ir nesaugi naudoti. Baiminantis naudojimo nesaugumo, buvo atliktas bažnyčios bokšto griovimas iki akmenbetonio dalies, vietoje bokšto – varpinės uždengtas laikinas stogas, kuris šiuo metu jau yra nepatenkinamos techninės būklės. Pagal STR112.01:2004 bokšto-varpinės būklė įvertinta kaip avarinė, neužtikrinami esminiai statinio reikalavimai. Neatlikus rekonstravimo darbų bei nykstant laikinam stogui, kiltų grėsmė ne tik bažnyčios bokšto – varpinės išsaugojimui, bet ir asmenų, besilankančių bažnyčioje, saugumui. Todėl projekto metu atlikus rekonstravimo darbus bus sudarytos tinkamos sąlygos bažnyčioje lankytis tikintiesiems, organizuoti religines švente, rinktis bendruomenės nariams. Projekto įgyvendinimas prisideda prie patrauklios aplinkos gyventi ir dirbti Kairių miestelyje kūrimo.

 

Projekto tikslas

Padidinti Kairių miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumą, rekonstruojant Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios bokštą – varpinę.

 

Projekto veiklos

Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios bokšto – varpinės rekonstravimas.

Projekto metu rekonstruotas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios bokštas – varpinė bei atlikti šie rekonstravimo darbai:

- sienų, stogo, stogelio, langų, perdangų rekonstravimo darbai, vidaus apdailos rekonstravimo darbai;

- bokšto laiptų rekonstravimas;

- panduso neįgaliesiems įrengimas;

- bokšto vidaus elektros tinklų įrengimo darbai, atstatant skambinimo funkciją.

 

 

Projekto vadovas

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas – tel. 8 41 596657, alfredas.budrys@siauliuraj.lt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:14