Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Gruzdžių ir Kurtuvėnų bendrųjų planų rengimas

Projektas „Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių bendrųjų planų parengimas“

Projekto vertė: 34 132,88 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-07 – 2012-11.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Projekto tikslas

Užtikrinti dėsningą Šiaulių rajono Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių vystimąsi bei racionalų išteklių panaudojimą.

 

 

Projekto veiklos

Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių bendrųjų planų parengimas.

 

Projekto rezultatas

- Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Gruzdžių miestelio bendrasis planas. Šiaulių rajono bendrajame plane nurodyta, kad Šiaulių rajono teritorijoje siūlomas vienas lokalinis (C) kategorijos miestas esamo miestelio pagrindu – Gruzdžiai, kuriam gali būti suteikta lokalinė urbanistinės struktūros formavimo, aptarnavimo ir paslaugų centro funkcija. Parengto Gruzdžių miestelio bendrojo plano sprendiniai integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis – Gruzdžių miestelio teritorijos urbanizacija integruojant priemiestines (Jokūbaičiai, Poviliškiai ir Sauginių kaimai) teritorijas pagal miestų planinės struktūros plėtros dėsnius.

- Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Kurtuvėnų miestelio bendrasis planas. Kurtuvėnų miestelio bendrojo plano rengimas grindžiamas Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniais, jame Kurtuvėnų miestelis priskiriamas nekategorizuotam gyvenamųjų vietovių tinklui – lokalinis centras (d). Ši vietovė siejama su naujų aptarnavimo ir paslaugų funkcijų steigimu, švietėjiška veikla, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus stabilizavimu, inžinerinės infrastruktūros sukūrimu. Todėl miestelio planavimo dokumento parengimas yra galimybė pasiruošti miestelio plėtrai.

 

 

 

Projekto vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649

  

   

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:09