Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbuotojų tobulinimas

 

Projektas „Šiaulių rajono savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

 

Projekto vertė: 39 803,64 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-12 – 2012-09

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinis fondas, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Projekto tikslas – didinti Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus.

 

Projekto uždavinys – patobulinti Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją.

 

Projekto veiklos – projekto metu numatyti Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų darbuotojų mokymai, susiję su strateginių tikslų įgyvendinimu, bei asmeninių gebėjimų tobulinimas. Darbuotojų mokymai leis pritaikyti įgytas žinias atliekant tiesiogines funkcijas, kas kompleksiškai pagerins rajono gyventojų aptarnavimo lygį bei kokybiškiau ir profesionaliau leis įgyvendinti Savivaldybės strateginius planus.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir įstaigų, kurių steigėjas yra Šiaulių rajono taryba, darbuotojų apklausa parodė, kad yra aktualus poreikis gilinti administracinius gebėjimus, susijusius su strateginių tikslų įgyvendinimu bei tobulinti asmeninius gebėjimus, todėl pasirinktas problemos sprendimo būdas – kelti darbuotojų kvalifikaciją, pasinaudojant ES fondų parama.

 

Projekto tikslinės grupės: Švietimo paslaugų centro, Švietimo centro, Socialinių paslaugų centro, Socialinės paramos skyriaus, Kultūrs centro, Viešosios bibliotekos, Kultūros skyriaus ir Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai.

 

 

 

Projekto vadovė

Vitalija Lisinskienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja,

Tel. 8 41 596 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 10:50