Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendradarbiavimas tarp Kuldigos ir Kuršėnų meno mokyklų

 

Projektas „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę - bendradarbiavimas tarp Kuldigos ir Kuršėnų meno mokyklų“

Projekto vertė: 905 484,94 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. kovas – 2011 m. gruodis.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Regioninės plėtros fondo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

Projekto tikslai

Vystyti bendradarbiavimą tarp Kuldigos ir Šiaulių rajono skatinant verslo galimybes meno mokyklų studentams, diegiant naujas patrauklias studijų programas, kurios atitinka rinkos reikalavimus.

Didėjantis nedarbo lygis, ribotos galimybės prekybininkams plėsti verslo veiklas skatina žmones ieškoti kitų pajamų šaltinių. Amatininkystė yra vienas iš tokių alternatyvių šaltinių. Projekto metu abiejų šalių studentams bus diegiamos praktinės ir teorinės žinios. Be to, yra siekiama, kad amatininkystė taptų viena svarbiausių profesijų baigusių menų studijas studentams, paskatintų rinktis tolimesnes menų studijas. Be to, virtuli tinklalapio priemonė leis studentams ne tik keistis patirtimi tarp dviejų šalių, bet ir paskatins prekybą darbais.

 

Projekto veiklos

- Projekto valdymas (Projekto darbo grupių susitikimai);

- Informavimo veiklos (straipsniai, informaciniai stendai);

- 2 Praktiniai plenerai – Foto dizaino Kuldygoje bei Juodosios keramikos Kuršėnuose – tam, kad aprobuoti naujas studijų programas ir pasidalinti patirtimi;

- 1 virtualios praktinės dirbtuvės;

- Suorganizuotos 2 parodos;

- Sukurtas Projekto tinklalapis – priemonė virtualių pamokų, konferencijų parduotuvių organizavimui;

- Kuršėnų ir Kuldigos meno mokyklų pastatų rekonstravimas tam, kad pritaikyti ir pagerinti sąlygas naujų studijų programų diegimui bei bendradarbiavimui tarp abiejų mokyklų.

  

 

  

Suplanuotos investicijos padės pasiekti:

- Įdiegti naują studijų programą – fotodizainą;

- Palengvinti studijų patirties keitimąsi tarp mokytojų ir mokinių – tinkamai sutvarkyta infrastruktūra leis efektyviau dalintis patirtimi, be to, palengvins bendradarbiauti ne tik iš teorinės, bet ir iš praktinės pusės (bendros pamokos, plenerai).

    

 

 

Projekto vadovė

Danutė Jasulevičienė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Tel. 8 (41) 596678.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:11