Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Amatų centro plėtra

„Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra“

Projekto vertė: 268 889,02 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Iki 2012-05-08.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Bendrasis Šiaulių rajono savivaldybės tikslas – išsaugoti Kuršėnų dvaro sodybą (pastatus, parką) – vienintelį Lietuvoje išlikusį leninį dvarą ateities kartoms. Projekto poreikis grindžiamas tuo, kad Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (toliau – Amatų centras) yra įsikūręs Kuršėnų davro rūmų pastate, kuris yra avarinės būklės ir visiškai nepritaikytas Amatų centro veiklai. Todėl projektu yra siekiama pritaikyti oficinos pastatą Amatų centro veiklai, išsaugant vertingą kultūros paveldo objektą. Taip užtikrinamas nuolatinis pastato naudojimas ir priežiūra bei etninės kultūros ir tradicinių amatų, būdingų Kuršėnų apylinkėms, globa. Projektu siekiama, kad Kuršėnų dvaro sodybos oficinos pastatas taptų atviras ir lankomas visuomenės, būtų sudarytos galimybės išsaugoti kultūrinį paveldą, tradicinius amatus.

 

Projekto tikslas

Pritaikyti Kuršėnų dvaro oficiną Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklai. Šis tikslas siejasi su bendruoju priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) tikslu – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. Taip pat atitinka Priemonėje nurodytą veiklos specialųjį tikslą – išsaugoti kultūrinį paveldą plėtojant tradicinių amatų centrą.

 

 

Projekto veiklos

Projekto metu numatoma atlikti pastato rekonstravimo (restauravimo) darbus.

 

 

 

Projekto vadovė

Sigita Tauterienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėja

Tel. 8 41 52 36 94, el. p. sigita.tauteriene@siauliai-r.sav.lt

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-18 15:12