Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis 2013 m.

 Pareigybė

Darbuotojų skaičius2012 m. metinis vidutinis nustatytasis darbo užmokestis,
Lt

 
2013 m.  I ketvirčio vidutinis mėnesinis
nustatytasis darbo užmokestis,
Lt

 


2013 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis
nustatytasis darbo užmokestis,
Lt  2013 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt  

2013 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt   

 2013 m. metinis vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt

 Politikai

 Meras

1

 5148,00

 5148,00

 5148,00

5148,00 

5148,00 

5148,00 

 Mero pavaduotojas

 1

 3965,00

 3992,00

 3992,00

3992,00 

3992,00 

3992,00 

 Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 Administracijos direktorius

 1

 5083,00

5083,00 

 5200,00

5200,00 

5805,00 

5322,00 

 Direktoriaus pavaduotojas

1

 4893,00

 4920,00

 4920,00

4920,00 

5285,00 

5011,00 

 Karjeros valstybės tarnautojai

 Kontrolierius

1

 4035,00

 4291,00

 4402,00

4402,00 

4984,00 

4520,00 

 Kontrolieriaus pavaduotojas

1

 4164,00

 4164,00

 4164,00

4164,00 

4567,00 

4265,00 

 Skyriaus vedėjas

23

3525,00

 3699,00

 3593,00

3631,00 

4114,00 

3759,00 

 Skyriaus vedėjo pavaduotojas

 12

 3234,00

 3229,00

 3283,00

3307,00 

3691,00 

3378,00 

 Seniūnas

11

 3212,00

 3220,00

 3237,00

 3237,00

3549,00 

3311,00 

 Seniūno pavaduotojas

11

 2581,00

 2606,00

 2616,00

2598,00 

2718,00 

2635,00 

 Vyriausiasis specialistas

52

 2578,00

 2515,00

 2523,00

2507,00 

2616,00 

2540,00 

 Dirbančių pagal darbo sutartį

 Archyvaras

3

 1493,00

 1454,00

 1454,00

 1454,00

1454,00 

1454,00 

  Vyresnysis specialistas

17

 2171,00

 2127,00

 2132,00

2242,00 

2303,00 

2201,00 

  Specialistas 

 8

 1629,00

 1648,00

 1652,00

1722,00 

1722,00 

1686,00 

  Vyresnysis buhalteris

10

 1980,00

 1965,00

 1967,00

1973,00 

2011,00 

 1979,00

  Vyresnysis inžinierius

1

 2616,00

 2617,00

 2617,00

2617,00 

2617,00 

2617,00 

  Referentas

5

 1915,00

 2068,00

 2068,00

2169,00 

2169,00 

2119,00 

  Socialinis darbuotojas

26

 1784,00

 1813,00

 1845,00

1822,00 

1903,00 

1846,00 

  Žemės ūkio specialistas

9

 1095,00

 1134,00

 1127,00

1134,00 

1133,00 

 1132,00

  Vairuotojas

3

 1628,00

 1628,00

 1628,00

1628,00 

 1628,00

1628,00 

  Valytojas

17

 572,00

 694,00

 709,00

726,00 

 726,00

714,00 

  Darbininkas

 13

 1049,00

 1089,00

 1089,00

 1089,00

1089,00 

 1089,00

  Tvarkytoja

 1

 427,00

 500,00

 500,00

 500,00

500,00 

500,00 

  Vyriausiasis inžinierius

 1

 2537,00

 2537,00

 2537,00

 2537,00

2537,00 

2537,00 

 Jaunimo reikalų koordinatorė

 1

 2317,00

 2339,00

 2339,00

2339,00 

0,00 

 2339,00

 Savivaldybės gydytojas

 1

 3648,00

 3210,00

 3210,00

3210,00 

0,00 

 3210,00

 Inžinierius

 1

 2299,00

 2299,00

 2299,00

 2299,00

2299,00 

 2299,00

 Kopijuotoja

 1

 1464,00

 1464,00

 1464,00

1464,00 

1464,00 

 1464,00

 Ūkio darbų organizatorius

 1

 

 1240,00

 1240,00

 1240,00

1240,00 

 1240,00

 Socialinių paslaugų centras

 Centro direktorius

1

 2913,00

 3035,00

 3035,00

3035,00 

3035,00 

3035,00 

 Vyr. buhalteris

1

 2054,00

 2054,00

 2054,00

2054,00 

2054,00 

 2054,00

 Soc. darbo organizatorius

1

 2135,00

 2135,00

 2135,00

2135,00 

2135,00 

2135,00 

Lankomosios priežiūros darbuotojas

14

 1148,00

 1154,00

 1154,00

1195,00 

1195,00 

 1195,00

 Vairuotojas

1

 1449,00

 1503,00

 1503,00

 1503,00

1503,00 

1503,00 

 Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų  centras

 Direktorius

 1

3318,40

 3318,40

 3318,40  3318,40 3318,40  3318,40 
 Vyriausiasis buhalteris

 1

2474,00

 2636,27

 2474,00  2474,40 2474,00  2514,67 
 Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas

 2

2136,80

1931,26 

2136,80   2136,80 2257,85  2115,68 
 Vyresnysis buhalteris

 13

 1610,95

 1682,92

1616,46  1479,71  1502,69  1570,44 
 Vyresnysis specialistas

3

1872,65

 1882,11

 1910,80  1910,80 1985,36  1922,27 

 Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

 Direktorius

 1

 2342,00

 2342,00

 2342,00

     
 Koordinatorius

 1

 1403,00

 1403,00

 1403,00

     
 Valytojas

 1

 430,00

 500,00

 500,00

     
 Keraminos studijos, ekskursijų vadovas

 1

 

 1403,00

 1403,00

     

Kuršėnų kūrybos namai

 Direktorius

 1

 3092,70

 3092,70

 3092,70

 3092,70

3092,70 

 
 Direktoriaus pavaduotojas

1

2860,90

 2860,90

 2860,90

 2860,90

2860,90 

 
 Mokytojas

8

 1467,96

 1467,96

 1573,59

 1675,00

1675,46 

 
 Pagalbiniai darbininkai

4

 820,83

 1000,40

 1000,40

1000,40 

1000,40 

 
 Sekretorius

 0,5

 549,00

 549,00

 549,00

549,00 

549,00 

 
 Ūkvedis

 1

 1073,60

 1073,60

 1073,60

1073,00 

1073,60 

 
 Dujų operatorius

0,5

 410,41

 500,20

 500,20

500,20 

500,20 

 
 Valytojas

2

 820,83

 1000,40

 1000,40

1000,40 

1000,40 

 

 Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

 Tarnybos viršininkas

 1

 1952,00

 2342,00

 2342,00

2342,00 

2342,00 

2342,00 

 Vyriausioji buhalterė

 1

 1913,00

 2062,00

 2062,00

2062,00

2246,00 

2108,00 

 Vyresn. ugniagesys
 gelbėtojas

 5

 1359,00

 1400,00

 1442,00

1482,00

1641,00 

1491,00 

 Ugniagesys  gelbėtojas

 40

 1060,00

 1213,00

 1254,00

1282,00 

 1271,00

1255,00 

 Kuršėnų meno mokykla

 Direktorius II vadybinė kategorija

 1

 

 3727,10

 3531,90

2825,25 

2825,25 

 
 Direktoriaus pavaduotojas II vadyb. k.

 1

 

 3416,00

 3239,10

 3239,00

3239,00 

 
 Mokytojas metodininkas

 12

 

 2611,00

 2611,00

2345,91 

2345,91 

 
 Vyresnysis mokytojas

 16

 

 2365,00

 2365,00

1873,38 

1873,38 

 
 Mokytojas

 3

 

 2123,00

 2123,00

1611,50 

1611,50 

 
 Koncertm. metodininkė

 1

 

 2964,60

 2964,60

2878,79 

2878,79 

 
 Koncertmeisterė

 1

 

 525,82

 525,82

471,32 

471,32 

 
 Budėtoja

 2

 

 500,20

 500,20

 500,20

500,20 

 
 Darbininkas

 1

 

 500,20

 500,20

     
 Ūkvedys

 1

 

 1098,00

 1098,00

1098,00 

1098,00 

 
 Sekretorius

 1

 

 1098,00

 1098,00

1098,00 

1098,00 

 
 Bibliotekininkas

 1

 

 585,60

 585,60

     
 Kiemsargis

 1

 

 500,20

 500,20

500,20 

500,20 

 
 Valytoja

 3

 

 1000,40

 1000,40

1000,40 

1000,40 

 

 ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

Direktorius

 

2745,00 

2745,00 

2745,00 

2745,00  

 
Direktoriaus pavaduotojas

 1

 

2415,80 

2415,80 

2415,80 

1903,20 

 
Ūkvedys-sandėlininkas

 

1067,50 

1067,50 

1067,50 

549,00 

 
Mokytojai (auklėtojos meninio ugdymo mokytoja)

8

 

1712,00 

1712,00 

 1694,72

1621,95 

 
Pagalbą teikiantis specialistas (logopedas)

 

1555,50 

1555,50 

1555,50 

1682,25 

 
Sekretorė

 

549,00 

549,00 

549,00 

 274,50

 
Darbininkas

 10

 

1000,40 

1000,40 

 1000,40

1000,40 

 
Vaikų slaugytoja - dietistė

 

1220,00 

 1220,00

 1220,00

915,00 

 
Virėjos, virtuvės darbininkės

 

1000,40 

1000,40 

 1000,40

1055,30 

 
Darbininkas - sargas, naktinė auklė

 

Minimalus valandinis įkainis 

Minimalus valandinis įkainis 

Minimalus valandinis įkainis 

Minimalus valandinis įkainis  

 

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija

 Direktorius

 1

           

 Šeimos gydytojas 

 4

           
 Bendruomenės slaugytoja

 6

           
 Vyriausioji buhalterė

 1

           
 Valytoja

 1

           

 Kuršėnų autobusų parkas UAB

 Direktorius

 1

           
 Direktoriaus pavaduotojas eksploatacijai

 1

           
 Vyr. finansininkė

 1

           
 Vyresn. buhalterė

 1

           
 Personalo specialistė - sekretorė

 1

           
 Kasininkė - inkasatorė

 1

           
 Kasininkė - inkasatorė

 0,5

           
 Dirbtuvių vedėjas - sandėlininkas

 1

           
 Dispečerė - apskaitininkė

 3

           
 Budintis mechanikas

 3

           
 Suvirintojas elektra ir dujomis

 1

           
 Autošaltkalvis

 3

           
 Variklių rem. - autošaltkalvis

 1

           
 Autošaltkalvis - autoelektrikas

 1

           
 Valytoja

 1

           
 Tekintojas

 0,6

           
 Autoplovėjas

 0,6

           
 Elektrikas

 0,4

           
Autobuso vairuotojas - konduktorius 

 28

 
4,85
5,50 vežant mokinius,
priedas nuo surinktų pajamų be PVM:
7% - užsakomaisiais reisais;
8,4% - priemiesčio maršrut.;
10,5% - maršr.Šiauliai-Kuršėnai;
15,8% - miesto maršrutuose.

Informacija atnaujinta 2020-05-19 15:13