2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai
 

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2019-11-29

Šiauliai

 

Eil.Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1

 

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda

„Lietuva žemėlapyje“

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių mokiniai

Voveriškių mokykla

J. Motuzienė,

N. Žalys

8 657 66191

8 675 18511

 

2.

1

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato zoninės varžybos

Bubių mokyklos mokinių komanda (2009 m. g. ir jaunesni)

Bubių mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

3.

2–20

 

Respublikinis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Seka pasaką žiema …“

 1–4 klasių mokiniai

Kairių pagrindinė mokykla

Dž. Astasevičienė,

N. Žalys

8 650 33794

8 675 18511

 

4.

2–20

Pagal suda-

rytą tvar-

karaštį

Projekto „Aš jau ne vaikas“ veiklų įgyvendinimas

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 7–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras, Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

V. Bagdonienė

58 08 13

 

5.

2–21

 

Projekto „LECTIO DE VIA Skaitymo kelias“ pamokų stebėjimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų lietuvių, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos mokytojai

Gruzdžių gimnazija, Kairių pagrindinė, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklos

R. Galkus,

E. Leparskienė,

M. Pavilionienė,

R. Paulauskienė

43 25 74

43 76 57

43 99 03

Po 1 pamoką kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų

6.

2

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

7.

2

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“

VII susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

8.

3

8.30

Bubių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Bubių mokykla

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

9.

3

10.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų bendradarbiavimo renginys „Projektas baigėsi… O kas toliau?“

Projekte “Ugdymas netradicinėse erdvėse” dalyvaujančių mokyklų vadovai ir mokytojai (po 2 atstovus iš mokyklos: 1 administracijos atstovas arba projekto kuratorius ir 1 mokytojas) bei po 1–2 iš projekte nedalyvavusių mokyklų atstovus

Kurtuvėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Galkus

B. Banienė

43 25 74

 

10.

3

12.00

Šiaulių rajono lengvosios atletikos taurės varžybos

„Visu greičiu pirmyn!“

2004-2006 m. g. (mergaitės ir berniukai) bei 2001-2003 m. g. (merginos ir vaikinai

Šiaulių lengvosios atletikos sveikatingumo centras (S. Daukanto g. 25, Šiauliai)

A. Lukošaitis

8 685 34856

 

11.

3

13.30

Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos pristatymas

Asmenys atsakingi už duomenų tvarkymą ir priežiūrą

Švietimo ir sporto skyrius

V. Lipskienė

J. Šertvytienė

43 76 57

 

12.

3

15.00

Mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Mano draugas gyvūnas“ baigiamasis renginys

Mokiniai ir juos ruošę mokytojai

Kuršėnų kūrybos namai

N. Pocienė,

N. Žalys

58 19 71

 

13.

4

8.00

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

14.

4

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių svarsčių kilnojimo varžybos

Amžius neribojamas

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

15.

5

8.00

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

16.

5

9.30

Kalėdinis šaškių turnyras

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla- daugiafunkcis centras

J. Banienė,

I. Vaičiulienė,

D. Bernotienė

58 13 82

 

17.

6

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio  „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

18.

6.

10.00

Respublikinė anglų kalbos konferencija

„Mums rūpi – veikime kartu“

Respublikinio LAKMA projekto „Mums rūpi“ dalyviai, Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

I. Klinauskienė,

N. Žalys

8 675 34978

58 08 13

Pagal renginio nuostatus

19.

6

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių futbolo 5x5 zoninės varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

20.

6

12.00

Seminaras „Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys. Efektyvi šiuolaikinė pamoka Y ir Z kartų mokiniams“

Voveriškių mokyklos pedagogai

Voveriškių mokykla

A. Gudaitienė,

N. Žalys

8 614 94091

8 675 18511

www.semiplius.lt

21.

6

13.00

Neatrastos edukacinės erdvės Kurtuvėnų regioniniame parke

Šiaulių r. ikimokyklinių įstaigų direktoriai ir direktorių pavaduotojai ugdymui

Kurtuvėnai

D. Gricienė,

N. Žalys

8 646 02473

8 675 18 511

www.semiplius.lt

22.

6

14.30

Edukacinė programa „Kretingos bernardinų (pranciškonų) vienuolių kultūrinė šviečiamoji veikla XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro pedagogai

Kretinga

G. Vaitkienė,

N. Žalys

8 670 27794

8 675 18511

www.semiplius.lt

23.

9

8.45

Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

24.

9

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“.

VII susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

25.

9

14.00

Projektas „Ugdymas netradicinėse erdvėse”.

3–4 klasių pasaulio pažinimo teminių planų analizė su Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojais

Projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ dalyvaujančių mokyklų pradinių klasių mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus,

M. Kazlauskas

43 25 74

 

26.

10

8.45

Šilėnų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Šilėnų mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

27.

11

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

28.

11

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 3x3 varžybos

Bendrojo ugdymo mokyklos (2004 m. ir jaunesni mokiniai) bei kaimo vietovių mokyklos (2003 m. g. ir jaunesni mokiniai)

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

29.

11

12.00

Edukacinė pamoka gamtinėje aplinkoje

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai

Kuršėnų kūrybos namai

R. Poškienė,

N. Žalys

8 699 59436

8 675 18511

www.semiplius.lt

30.

12

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

31.

12

9.00

Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

32.

12

11.00

Kalėdinė futboliuko fiesta

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (4–6 m.) vaikai

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

D. Leškauskas

8 682 27479

 

33.

12

12.00

Seminaras „Emocinio imuniteto stiprinimo poveikis ugdymo procesui“

Gruzdžių gimnazijos mokytojai

Gruzdžių gimnazija

V. Šimkuvienė,

N. Žalys

8 612 28586

8 675 18511

www.semiplius.lt

34.

12

15.00

Popietė „Plunksną nuplukdė laikas“, skirta S. Anglickio 114-osioms gimimo metinėms paminėti

Šiaulių regiono 5–12 klasių mokiniai, mokytojai

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

B. Šufinskienė,

N. Žalys

8 613 07873

8 675 18511

 

35.

13

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių svarsčių kilnojimo tarpzoninės varžybos

Šiaulių r. komanda nugalėtoja

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

36.

13

8.00

Edukacinė išvyka „Jurbarko krašto kultūrinio paveldo integracijos galimybės ugdymo procese“

Drąsučių mokykla

Jurbarko kraštas

I. Labenskienė,

N. Žalys

8 673 50011

8 675 18511

www.semiplius.lt

37.

16

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

38.

17

8.00

Kužių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

39.

17

10.00

31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajoninis etapas (8–12 kl.)

8–12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Piežienė

841 58 08 13

iki 13 d.

www.srspt.eu

40.

17

12.00

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė” I etapas

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Kuršėnų meno mokykla

M. Pavilionienė,

R. Snarskis

841 439903

841 581631

 

41.

18

9.00

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

42.

19

12.00

Edukacinė kelionė-seminaras „Mokinių individualios pažangos ir ugdymo proceso organizavimas Latvijoje“

Meškuičių gimnazijos pedagogai

Garkalnės menų ir bendrojo ugdymo mokykla, Garkalne, Latvija

E. Valuntienė,

N. Žalys

8 686 39983

8 675 18511

www.semiplius.lt

43.

19

13.00

Moderniojo meno ir etnografinio paveldo sąveika Latvijos miesto kultūroje

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė

Ryga

D. Jagminienė,

N. Žalys

8 620 91147

8 675 18511

www.semiplius.lt

44.

20

11.00

7–10 klasių mokinių iliustracijų konkursas „Fizikos uždavinio iliustravimas“

7–10 klasių mokiniai

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

A. Nemunaitė-

Makaravičienė,

N. Žalys

8 614 23707

8 675 18511

 

45.

20

13.30

Edukacinė išvyka „Kulinarinio žemaičių paveldo integravimas į ugdymą“

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

Babrungėnų km. Plungės r.

I. Vaičiulienė,

N. Žalys

8 675 07797

8 675 18511

www.semiplius.lt

46.

23

11.00

Seminaras „Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

N. Kadytė,

N. Žalys

8 699 16227

8 675 18511

www.semiplius.lt

47.

27

11.00

Seminaras „Projektinis darbas – raktas į STEAM įgyvendinimą mokykloje“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

N. Kadytė,

N. Žalys

8 699 16227

8 675 18511

www.semiplius.lt

48.

30

8.00

Edukacinė išvyka „Vilniaus krašto UNESCO kultūros paveldo integravimas į ugdymą“

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė

Vilnius, Trakai

R. Albrikienė,

N. Žalys

8 614 74184

8 675 18511

www.semiplius.lt

49.

30

9.00

Gerosios patirties seminaras „Veiksmingų mokymosi strategijų taikymas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“

Kužių gimnazijos pedagogai

Kužių gimnazija

E. Brasienė,

N. Žalys

8 656 59048

8 675 18511

www.semiplius.lt

50.

30

9.00

Edukacinė išvyka-seminaras „Jurbarko krašto netradicinių erdvių panaudojimas ugdymo procese“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

Jurbarkas

N. Kadytė,

N. Žalys

8 699 16227

8 675 18511

www.semiplius.lt

 

 

II. PRISTATYTI

 

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. gruodžio konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 3 d.

R. Galkus

2.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso “Dainų dainelė” I etapo dalyvių anketas

iki 4 d.

M. Pavilionienė

3.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. spalio mėnesį pravestų integruotų pamokų ataskaitas

Iki 6 d.

R. Galkus

4.

31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados vykdyto mokyklinio etapo ataskaitas

Iki 10 d.

R. Piežienė

5.

Strateginių planų projektus

iki 16 d.

Kuruojantys specialistai

6.

Mokinių registre suformuotas Brandos atestatų, Brandos atestatų priedų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų blankų ir Dublikatų panaudojimo ataskaitas, Perdavimo ir priėmimo aktus (2 egzempliorius) bei sugadintus blankus, apmokėjimą už sugadintus ir dublikatams panaudotus blankus įrodančio dokumento kopiją

Iki 20 d.

R. Paulauskienė

_______________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-02 09:41:53 Atgal