2018 m. gruodžio 11 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO`RENGINIŲ PLANAS

2018-10-31

Šiauliai

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1–26

-

Šiaulių r. savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų mokinių  kūrybinių darbų paroda-konkursas „Kalėdinis vainikas“

1–12 klasių mokiniai

Kuršėnų kūrybos namai

E. Dapkuvienė,

A. Leišienė

8 610 29308

8 675 24465

kurybosnamai1@gmail.com

2.

5–22

-

Tarptautinė Annos Frank projekto „Leiskite man būti savimi…“ edukacinė paroda, skirta patyčių ir diskriminacijos prevencijai

Savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų 1–12 klasių mokiniai, mokytojai, specialistai

Savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialas (Šiaulių g. 3, Gruzdžiai)

A. Leišienė,

O. Venckienė,

N. Žalys,

8 685 44143

8 675 24465

8 675 18511

 

3.

5–30

-

Ekonominio švietimo mokymai

Šiaulių rajono gyventojai, (išskyrus 55–64 m. amžiaus asmenis)

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 18511

8 675 18511,

58 08 13

4.

5

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

5.

5

11.55

Pykčio kontroliavimo programa

IV užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

6.

5

13.00

Pykčio kontroliavimo programa

IV užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

7.

5

14.00

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ dalyvių pasitarimas

Gruzdžių gimnazijos, Drasučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui ir visi lietuvių kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

8.

6

8.30

Verbūnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Verbūnų mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

9.

6

9.00

Seminaras „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos iššūkiai“

Socialiniai pedagogai, mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, BUM direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

G. Budinienė,

R. Piežienė

58 08 13

www.semiplius.lt

 

10.

6

9.30

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Kairių pagrindinė mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

11.

6

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

12.

6

12.30

Seminaras „Ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatos, elgesio, adaptacijos ypatumai“

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys su 1–3 m. amžiaus vaikais

Švietimo pagalbos tarnyba

I..Maksevičienė,

A. Leišienė

58 16 59

8 675 24465

www.semiplius.lt

13.

6

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

14.

6

18.00

Paskaita ,,Patyčios: mitai, ženklai, pagalba“

5–7 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

15.

7

9.00

Gerosios darbo patirties seminaras-praktikumas                  ,,Kūrybiškumo ir motyvacijos skatinimas muzikinio ugdymo procese“

Muzikos mokytojai

Kuršėnų meno mokykla

R. Ananjevienė,

A. Leišienė

8 656 86955

8 675 24465

www.semiplius.lt

16.

7

10.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susirinkimas

Savivaldybės kūrybinės komandos nariai

Šiaulių universiteto Botanikos sodas (Paitaičių g. 4, Šiauliai)

R. Galkus,

M. Kazlauskas

43 25 74

 

17.

7

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės kvadrato varžybos

Mokiniai 2008 m. ir jaunesni (komanda mišri)

Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

18.

7

13.00

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

Socialiniai pedagogai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Grinienė,

J. Petraitė

58 08 13

www.semiplius.lt

19.

7

14.00

Dailės ir technologijų mokytojų metodinis pasitarimas „Gerosios patirties sklaida – atvirukas „Stilizuota Kalėdų eglutė“

Dailės ir technologijų mokytojai

Šiaulių universiteto biblioteka

(Vytauto g. 84, Šiauliai)

  1. I. Galkauskaitė- Tenienė,

L. Perminienė,

A. Leišienė

8 600 14535

8 675 24465

www.semiplius.lt

20.

8

9.50

Pykčio kontroliavimo programa.

IV užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

21.

8

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Meškuičių gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

22.

8

14.00

Biologijos ir chemijos mokytojų metodinis pasitarimas

Biologijos, chemijos mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

N. Medeišis,

N. Žalys

58 08 13

www.semiplius.lt

23.

8

14.00

Pradinių klasių mokytojų metodinis pasitarimas

Pradinių klasių mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Einingienė,

N. Žalys

58 08 13

www.semiplius.lt

24.

9–10

10.00

Tarptautinis seminaras-praktikumas ,,Konkursas – paskata bei motyvacija žengiant profesionalumo link“

Meno ir  muzikos mokyklų, gimnazijų mokytojai

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

R. Bakavičienė,

A. Leišienė

8 676 14467

8 675 24465

www.semiplius.lt

25.

9–11

11.00

Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2008 m. ir jaunesni mokiniai (komanda mišri)

Šiaulių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

26.

12

9.00

Pykčio kontroliavimo programa

V užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

27.

12

9.55

Pykčio kontroliavimo programa

V užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

28.

12

10.00

Metodinis pasitarimas

Logopedai, specialieji pedagogai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Bagdonienė,

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

58 08 13

 

29.

12

13.00

Paskaita ,,Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese”

Logopedai, specialieji pedagogai

Švietimo ir sporto skyrius

D. Urbonienė,

V. Bagdonienė

58 08 13

www.semiplius.lt

30.

13

8.30

Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

31.

13

10.00

Seminaras „Programa „ABA-ONV šiandienos mokyklose“ Moodle sistemoje“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

D. Kuprienė,

D. Jokubauskienė,

M. Bagdonienė,

A. Leišienė

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

32.

13

13.00

Seminaras „Palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimas bendruomenėje“

Meškuičių gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Meškuičių gimnazija

S. Užkuraitienė,

A. Leišienė

8 615 56417

8 675 24465

www.semiplius.lt

33.

13

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

34.

14

8.30

Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena” vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Gruzdžių lopšelis-darželis

,,Puriena“

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

35.

14

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

36.

15

9.20

Orintos Venckienės, Gruzdžių

gimnazijos geografijos vyresniosios

mokytojos,

praktinės veiklos vertinimas

Estera Matulevičienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytoja metodininkė

Gruzdžių gimnazija

E. Leparskienė,

N. Žalys

43 76 57

8 675 18511

 

37.

15

9.50

Pykčio kontroliavimo programa

V užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

38.

15

11.00

Konferencija ,„Lietuvos kariuomenei – 100“

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų,                                                                                                                                                      Pakapės, Naisių, Bubių mokyklų, Kuršėnų Daugėlių  pagrindinės mokyklos, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė

A. Šivickaitė,

N. Žalys

8 616 43908

www.semiplius.lt

(registruojasi mokytojai)

39.

15

14.00

Turizmo vadovų mokymai

Švietimo įstaigų mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 18511

www.semiplius.lt

Kaina 8 Eur

40.

16

11.00

Gerosios patirties seminaras „Tolerancija. Aš esu toks“

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojai, mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Pleskūnienė,

N. Žalys

8 610 22314

8 675 18511

www.semiplius.lt

 

41.

16

12.00

Respublikinė kūrybinių darbų paroda-konkursas „Su Kaziu Binkiu per Kiškių sukilimą pas Antanėlį ir kitus“

 Priešmokyklinio ugdymo grupių (toliau – PUG) auklėtiniai, 1-4 kl. mokiniai, juos ruošiantys pedagogai

Šilėnų mokykla

S. Balčiūnienė,

N. Žalys,

A. Leišienė

8 682 20747

8 675 18511,

8 675 24465

 

42.

16–18

11.00

Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Šiaulių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

43.

19

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

44.

19

9.55

Pykčio kontroliavimo programa

VI užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

45.

19

10.50

Pykčio kontroliavimo programa

VI užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

46.

19

14.00

Lopšelių-darželių direktorių pasitarimas

Lopšelių-darželių direktoriai

Švietimo ir sporto skyrius

J. Šertvytienė

43 05 24

 

47.

20

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

48.

20

14.00

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rusų kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

A. Belskienė,

A. Leišienė

58 08 13

8 675 24465

www.semiplius.

49.

20

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai

III susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

50.

21

10.00

Šiaulių rajono pradinių klasių mokinių kūrybinis konkursas ,,Seku seku pasaką“

Pradinių klasių mokiniai

Kužių miestelio seniūnijos salė

R. Turskienė,

N. Žalys

8 673 45349

8 675 18511

ritaturskiene@

gmail.com

51.

21

10.00

Konferencija ,,Prevencinės veiklos įvairovė ir įtaka vaiko asmenybės formavimuisi”

VGK pirmininkai, švietimo pagalbos specialistai (socialiniai, specialieji pedagogai, psichologai, logopedai), klasių vadovai, mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

E. Leparskienė,

V. Bagdonienė

43 76 57

www.semiplius.lt

52.

22

9.50

Pykčio kontroliavimo programa

VI užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

53.

22

10.00

Šiaulių rajono PUG auklėtinių ir 1–4 klasių mokinių muzikinis-edukacinis renginys „Muzikinė dėžutė“

PUG auklėtiniai ir 1–4 klasių mokiniai

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

V. Bružienė,

A. Leišienė

 8 670 23554

8 675 24485

www.semiplius.lt

54.

23

7.00

Paroda „Mokykla 2018“

Šiaulių rajono pedagogai

Vilnius

J. Šertvytienė,

R. Piežienė

58 08 13

Iki 21 d.

www.semiplius.lt

55.

23–24

7.00

Paroda „Mokykla 2018“

Šiaulių rajono pedagogai

Vilnius

J. Šertvytienė,

R. Piežienė

58 08 13

Iki 21d.

www.semiplius.lt

56.

23–25

11.00

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2006 m. ir jaunesnės mergaitės bei 2006 m. ir jaunesni berniukai

Šiaulių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

57.

26

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

58.

26

10.50

Pykčio kontroliavimo programa

VII užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

59.

26

11.55

Pykčio kontroliavimo programa

VII užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

60.

27

8.30

Šilėnų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Šilėnų mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

61.

27

13.00

Liaudiškų ir šiuolaikinių šokių kolektyvų vadovų pasitarimas „2019 metų renginiai“

Liaudiškų ir šiuolaikinių šokių kolektyvų vadovai

Savivaldybės kultūros centras (Ventos g. 11A, Kuršėnai)

J. Šertvytienė,

T. Vaitkus

43 05 24

 

62.

27

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai

IV susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

63.

28

10.00

Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Renkuosi profesiją“

1–4 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla

-daugiafunkcis centras

D. Pundzienė,

N. Žalys

8 610 22312

daivapun@

gmail.com

64.

28

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės svarsčių kilnojimo varžybos

Amžius neribojamas

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

65.

29

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

66.

29

9.30

Seminaras „Emocinio intelekto lavinimas vizualiniais raiškos būdais ir priemonėmis“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

V. Juozapaitienė,

A. Leišienė

8 672 32660

8 675 24485

www.semiplius.lt

67.

29

9.50

Pykčio kontroliavimo programa

VII užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

68.

29

14.00

Nestabilaus paviršiaus treniravimo priemonių panaudojimas sportiniame mokinių ugdyme

Kūno kultūros mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

N. Žalys

8 675 18511

www.semiplius.lt

69.

30

10.00

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 2–7 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių eilėraščio iliustravimo ir deklamavimo konkursas

„Jos vardas – Lietuva“

Bendrojo ugdymo mokyklų 2–7 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

I. Kulikauskienė,

V. Bagdonienė

8 671 00004

ievalog@

gmail.com

70.

30

11.00

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2008 m. ir jaunesni mokiniai(komanda mišri)

Šiaulių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

71.

30

14.00

Seminaras „Gamtamokslinio tyrinėjimo priemonės pradinėse klasėse: turinys, galimybės ir iššūkiai“

Pradinių klasių mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Einingienė,

N. Žalys

8 614 24344

8 675 18511

www.semiplius.lt

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Drasučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ spalio mėnesį pravestų pamokų ataskaitas (originalus)

Iki 5 d.

R. Galkus

2.

Mokytojo atestacijos pažymėjimo blankų panaudojimo 2018 metais ataskaitas pagal e. paštu pateiktą formą

Iki 9 d.

R. Paulauskienė

3.

Bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų projektus (išskyrus Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą)

Iki 12d.

R. Galkus,

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė

4.

Registrų centre patvirtintas lopšelių-darželių ir Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos nuostatų kopijas

Iki 15 d.

G. Markauskienė

5.

 Kairių pagrindinės, Voveriškių mokyklų ir Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro strateginius planus 2019–2021 metams (elektroniniu paštu: raimondas.galkus@siauliuraj.lt)

Iki 16 d.

R. Galkus

6..

Šilėnų mokyklos strateginį planą 2019–2021 metams (elektroniniu paštu: elena.leparskiene@siauliuraj.lt)

Iki 16 d.

E. Leparskienė

7.

 Kuršėnų Lauryno Ivinskio, Kužių gimnazijų ir Pakapės mokyklos strateginius planus 2019–2021 metams (elektroniniu paštu: rasa.paulauskiene@siauliuraj.lt)

Iki 16 d.

R. Paulauskienė

8.

Šiaulių rajono ugdymo įstaigų planuojamų renginių 2019 m. lentelę (elektroniniu paštu pagal atsiųstą formą)

Iki 27 d.

R. Piežienė

9.

Darbus Stasio Anglickio konkursui pristatyti į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą arba į Švietimo ir sporto skyrių

Iki 30 d.

E. Leparskienė

 

________________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-31 09:46:09 Atgal