2019 m. balandžio 24 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2019-03-29
Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1–5

 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių, fizinės sveikatos stiprinimo priemonių paroda ,,Daržely judu, žaidžiu ir sveikas esu“

Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėvai, pedagogai

Daugėlių lopšelis-darželis

R. Tilenienė,

V. Klimavičienė,

A. Leišienė

8 610 48449

8 677 16582

8 675 24465

iki 5 d. pagal renginio nuostatus

2.

1–17

 

Respublikinis piešinių konkursas ,,Piešiu velykaitį“

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų specialiųjų ir specialiųjų lavinamųjų

klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Saldauskienė,

R. Kančauskienė,

R. Kaminskas,

R. Biknevičienė,

A. Leišienė

8 685 62188

8 600 24438

8 675 24584

8 657 63946

8 675 24465

iki 17 d. pagal renginio nuostatus

3.

1–19

 

Apklausa „Patyčių masto tarp 5–12 klasių mokinių įvertinimas Šiaulių rajono ugdymo įstaigose“

5–12 klasių mokiniai

Apklausos nuoroda bus atsiųsta

K. Bičkauskienė,

V. Bagdonienė

58 08 13

 

4.

1–30

 

Tarptautinis projektas „Moliūgo kelias“

Kinderhaus Wirbelwind, Drąsučių mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Boružiukai“ ir kt. nuostatuose nurodyti dalyviai

Drąsučių mokykla

I. Jonuškienė,

L. Vaitkienė,

A. Leišienė

8 603 21269

8 647 55809

8 675 24465

pagal renginio nuostatus

5.

1–30

 

Šiaulių rajono 5–12 klasių mokinių kūrybos konkursas „Kuriu eilėraštį“

5–12 klasių mokiniai

Gruzdžių gimnazija

V. Yseuks,

A. Leišienė

8 617 22689

iki 30 d. pagal renginio nuostatus

6.

1–30

 

Tarptautinis 1–4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Žvilgsnis į pasaulį Velykų rytą“

Lietuvos ugdymo įstaigų ir užsienyje gyvenančių lietuvių šeimų vaikai, besimokantys pradinėse klasėse

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

B. Juknienė,

J. Kazlauskaitė,

 R. Vaznys,

D. Semaškienė,

I. Kudrevičienė,

A. Leišienė

8 675 24465

iki 15 d. pagal renginio nuostatus

7.

1

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Bagdonienė,

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

8.

1

9.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

7a klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

9.

1

9.40

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

I susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

10.

1

10.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

7b klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

11.

2

8.30

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė,

V. Bagdonienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

12.

2

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa ,,Emociukų kelionė“.

III susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Daugėlių lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

13.

2

10.00

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ partnerių pasitarimas

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto veiklų koordinatoriai, Biržų švietimo pagalbos tarnybos atstovai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus,

E. Leparskienė

43 25 74

 

14.

2

11.00

Seminaras ,,Kimochis – socialinio ir emocinio ugdymo programa ikimokykliniame ugdyme“

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, vadovai

Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“

E. Venckutė,

A. Leišienė

8 620 91247

8 675 24465

www.semiplius.lt

15.

2

17.00

Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso-parodos ,,Tabalai, tabalai – atropoja

vabalai“ atidarymo šventė

Ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai

Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas

E. Venckutė,

K. Garbačauskienė,

G. Pipinytė-

Grunskienė,

A. Leišienė

8 620 91247

8 675 16321

8 655 60760

8 675 24465

pagal renginio nuostatus

16.

3–30

 

Stebėsena „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

NVŠ teikėjai

Šiaulių rajonas

R. Paulauskienė

43 99 03

 

17.

3

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

18.

3

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

19.

3

10.00

1–4 klasių mokinių futbolo pirmenybės „Pradinukų lyga“ 2019 m. sezonas

1–4 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

20.

4

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Bagdonienė,

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

21.

4

9.00

Konkursas

Virtuali „IT diena – 3x4 - trys kart keturi“

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto 3–4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos

I. Kulikauskienė,

G. Novogreckienė,

A. Leišienė

8 671 00004

8 614 74190

 

22.

4

9.30

Paskaita „Kaip suprasti kūno kalbą?“

8 klasės mokiniai

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

23.

4

9.50

Pykčio valdymo programa.

VI susitikimas

7c klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

24.

4

10.55

Pykčio valdymo programa.

VI susitikimas

7c klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

25.

4

12.55

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

IV susitikimas

4 klasės mokiniai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

26.

5

9.00

1–4 klasių mokinių futbolo pirmenybės „Pradinukų lyga“ 2019 m. sezonas

1–4 klasių mokiniai

Bubių mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

27.

5

10.00

Programos „eTwinning“ projektai – virtuali erdvė mokykloms“

Šiaulių apskrities mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

S. Riškienė,

A. Leišienė

8 614 74406

8 675 24465

www.semiplius.lt

28.

8

8.30

Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

29.

8

9.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

8b klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

30.

8

9.30

Seminaras-praktikumas

 „Nauja – gerai pamiršta sena?“

Respublikos mokytojai

Kuršėnų meno mokykla

H. Mockienė,

A. Leišienė

8 682 25837

8 675 24465

www.semiplius.lt

31.

8

9.40

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai. II susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

32.

8

10.00

Paskaita  ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

8c klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

33.

8

18.00

Paskaita ,,Jausmų supratimas ir valdymas“

Tėvai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

34.

9

8.30

Voveriškių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

35.

9

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa ,,Emociukų kelionė“.

IV susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Daugėlių lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

36.

9

10.00

1–4 klasių mokinių futbolo pirmenybės „Pradinukų lyga“ 2019 m. sezonas

1–4 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

37.

9

11.00

1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas

,,Rašom dailiai, be klaidų“

1–4 klasių mokiniai

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

A. Startienė,

R. Piežienė

8 606 01196

iki 5 d.

www.srspt.eu

38.

10

8.30

Ginkūnų lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

39.

10

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

40.

10

9.30

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šaškių lygos turnyras „64 langeliai“

Priešmokyklinio ugdymo programos vaikai ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

Kužių gimnazija

D. Bernotienė,

R. Meinoriutė

8 616 72830

37 53 96

 

41.

10

10.00

Gerosios darbo patirties seminaras ,,Partnerystė – pagalba mokytojui ir sėkmė vaikui“

Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ ir Panevėžio Šviesos specialiojo ugdymo centro mokytojai

Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė“

D. Kuprienė,

A. Leišienė

8 620 91176

8 675 24465

www.semiplius.lt

42.

11

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

43.

11

9.50

Pykčio valdymo programa.

VII susitikimas

7c klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

44.

11

10.00

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Vis tobulėti“

14–18 metų jaunimas

Meškuičių gimnazija

P. Vaitkus

8 686 63192

 

45.

11

10.00

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų pažintinė konferencija „Ką daržely aš veikiu, pasakyti jums galiu“

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai ir vaikai

Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

A. Kasperukienė,

L. Legačinskienė,

A. Leišienė 

8 699 69551

8 615 48451

8 675 24465

iki 8 d. pagal renginio nuostatus

46.

11

10.55

Pykčio valdymo programa.

VII susitikimas

7c klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

47.

11

11.35

Paskaita ,,Asmenybės savybės. Temperamentas ir charakteris“

6–7 klasių mokiniai

Naisių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

48.

11

12.00

3–4 klasių mokinių diktanto konkursas

3–4 klasių mokiniai

Gruzdžių gimnazija

A. Mykolaitienė,

R. Piežienė

8 620 72604

iki 9 d. www.srspt.eu

49.

11

13.00

Supervizijų grupė socialiniams pedagogams

Socialiniai pedagogai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

www.semiplius.lt

50.

11

14.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės pokyčio projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse” dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų projekto koordinatorių pasitarimas

Gruzdžių, Kužių, Meškuičių gimnazijų, Bubių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės, Kuršėnų Stasio Anglickio, Pakapės, Šakynos, Drąsučių, Voveriškių mokyklų ir Aukštelkės, Kuršėnų Pavenčių  mokyklų-

daugiafunkcių centrų projekto koordinatoriai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus,

M. Pavilionienė

43 25 74

43 99 03

 

51.

12

9.00

1–4 klasių mokinių futbolo pirmenybės „Pradinukų lyga“ 2019 m. sezonas

Šiaulių rajono mokyklų 1–4 klasių mokiniai

Bubių mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

52.

12

10.00

7–8 klasių mokinių viktorina ,,Profesijų miksas“

7–8 klasių mokiniai

Drąsučių mokykla

L. Bakanauskienė,

A. Leišienė 

8 676 05843

8 675 24465

iki 5 d. pagal renginio nuostatus

53.

12

10.00

Dokumentų valdymo aktualijos švietimo įstaigose

Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, sekretoriai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

www.semiplius.lt

54.

13

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių šaškių finalinės varžybos

Kairių pagrindinės mokyklos mokinių komanda

Marijampolė

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

55.

15–19

 

Projekto „LECTIO DE VIA Skaitymo kelias“ pamokų stebėjimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojų pamokos

Gruzdžių gimnazija, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklos

R. Galkus,

mokyklas kuruojantys specialistai

43 25 74

43 99 03

43 76 57

 

56.

15

8.30

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinis skyrius

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

57.

 15

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (rašymas)

6 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

58.

15

9.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

8a klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

59.

15

9.40

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai. III susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

60.

15

10.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

9a klasės mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

61.

15

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių virvės traukimo varžybos

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos

Meškuičių gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

62.

16

 

Liudos Bakanauskienės, Drąsučių mokyklos vyresniosios rusų kalbos

mokytojos,

praktinės veiklos vertinimas

Vilija Tenienė, Meškuičių gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

Drąsučių mokykla

E. Leparskienė

43 76 57

 

63.

16

8.30

Kužių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

64.

16

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (rašymas 1 dalis)

2 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

65.

16

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (rašymas)

4 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

66.

16

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa ,,Emociukų kelionė“.

V susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Daugėlių lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

67.

16

10.00

„Jaunųjų fizikų olimpiada

7–8 klasių mokiniams“

7–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

A. Nemunaitė-

Makaravičienė,

V. Čibinskienė,

R. Piežienė

58 08 13

iki 12 d. www.srspt.eu

68.

16

10.00

Lengvosios atletikos kroso pirmenybės ir bėgimas „Salduvė–Ginkūnai“

Pagal nuostatus

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

A. Klumbys

8 618 74873

 

69.

16

17.00

Paskaita „Kaip paruošti vaikus sėkmingai darželio lankymo pradžiai?“

Tėvai

Ginkūnų lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

70.

17

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (skaitymas)

6 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

71.

17

10.00

Atvirų durų diena „Mokymasis bendradarbiaujant“

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos, matematikos, rusų, anglų kalbų, gamtos mokslų mokytojai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

D. Jagminienė,

L. Vaičiulienė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

72.

17

10.00

Seminaras „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis. Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“

Projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ dalyvaujančios mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos (papildoma informacija bus atsiųsta)

Švietimo ir sporto skyrius

E. Karmaza,

R. Galkus,

V. Bagdonienė,

N. Žalys

58 08 13

iki 15 d.

www.semiplius.lt

73.

17

10.00

Gamtos mokslų konferencija „Gamta, sveikata, ekologija ir aš“

12–19 metų mokiniai, mokytojai

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

D. Augaitienė,

N. Žalys

8 687 56406

8 675 18511

iki 8 d. pagal renginio nuostatus

www.semiplius.lt

74.

17

12.00

Lions Quest programos „Laikas kartu“ mokymai

Gruzdžių gimnazijos bendruomenė

Gruzdžių gimnazija

J. Beržanskytė,

A. Šlikienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899

 

75.

17

16.30

Paskaita „Aukime kartu. Pozityvi nesmurtinė disciplina“

Tėvai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

J. Simonavičienė

58 08 13

 

76.

17

17.00

Paskaita „Kaip apsaugoti vaikus nuo žalingų įpročių“

Tėvai

Gruzdžių

gimnazija

J. Petraitė

58 08 13

 

77.

18

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

78.

18

8.30

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių

lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

79.

18

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (skaitymas)

2 ir 4 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

80.

18

9.50

Pykčio valdymo programa.

VIII susitikimas

7c klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

81.

18

10.00

„Jaunųjų istorikų“ olimpiada

5–8 klasių mokiniai

Kužių gimnazija

V. Laurutienė,

R. Piežienė

58 08 13

iki 14 d.

www.srspt.eu

82.

18

10.00

Respublikinis integruoto mokymo renginys „Kūrybiškas ugdymas(is) netradicinėse erdvėse. XIX

Jurginės Raudėnuose“

Lietuvos mokyklų

1–8 klasių mokiniai, švietimo ir kultūros darbuotojai

Šiaulių rajono Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Lubienė,

A. Leišienė

8 614 73705

8 675 25565

www.semiplius.lt

83.

18

10.55

Pykčio valdymo programa.

VIII susitikimas

7c klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

84.

18

12.00

Lions Quest programos „Laikas kartu“ mokymai

Gruzdžių gimnazijos bendruomenė

Gruzdžių gimnazija

J. Beržanskytė,

A. Šlikienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899

 

85.

18

12.00

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Vis tobulėti“

14–18 metų jaunimas

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

J. Savickas

8 682 27475

 

86.

18

12.55

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

V susitikimas

4 klasės mokiniai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

87.

18

13.00

Lengvosios atletikos ilgų metimų atvirosios pirmenybės

Pagal nuostatus

Meškuičių gimnazija

P. Vaitkus

8 686 63192

 

88.

19

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

8 675 21899

 

89.

19

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (matematika)

6 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

90.

23

 

Higienos mokymai

Kuršėnų sporto mokyklos pedagogai

Kuršėnų sporto mokykla

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 18511

 

91.

23

8.30

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

92.

23

12.00

Paskaita „Netinkamo vaikų elgesio priežastys“

Pedagogai, tėvai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Petraitė

58 08 13

 

93.

23

13.00

Seminaras „Kūrybingumo, kaip vieno esminių XXI a. gebėjimų, ugdymo metodai ir patirtys“

Pedagogai

Kairių pagrindinė mokykla

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius. lt

94.

 24–25

9.00

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas

 (kalbėjimo dalis)

12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

95.

24

8.30

Neugdomų švietimo įstaigose vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

96.

 24

 10.00

Lopšelio-darželio direktorių ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui pasitarimas

Lopšelio-darželio direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

V. Lipskienė

43 76 57

 

97.

24

10.00

Seminaras „Atnaujinta mokyklų veikos kokybės įsivertinimo metodika pamokos gerinimui – kas aktualu mokyklai“

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pedagogai

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

L. Lukšaitė,

N. Žalys

8 675 32620

8 675 18511

www.semiplius. lt

98.

25

9.30

Pedagogų metodinė diena „Sumanus ugdymas – įkvėpti mokyti(is). Mano sėkmės istorijos“

Švietimo įstaigų pedagogai, vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, Švietimo ir sporto skyriaus atstovai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Piežienė,

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24482

8 675 24465

8 675 18511

iki 10 d.

www.semiplius.lt

99.

26

9.00

Mokymai „Gamtamokslinis ugdymas“

Aukštelkės mokyklos-

daugiafunkcio centro, Kurtuvėnų mokyklos-

daugiafunkcio centro, Bubių

mokyklos mokytojai, vadovai

Bubių mokykla

A. Garškienė,

A. Leišienė

8 614 98658

8 675 24465

www.semiplius. lt

100.

26

9.00

Metodinė diena „Kaip padėti mokiniui siekti, stebėti ir fiksuoti savo pažangą pamokoje?“

Šilėnų, Pakapės, Voveriškių mokyklų mokytojai, administracija

Šilėnų mokykla

L. Niparavičienė,

A. Leišienė,

N. Žalys

8 671 18815

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius. lt

101.

29

8.30

Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

102.

29

9.00

Paskaita ,,Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“

7–8 klasių mokiniai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

103.

29

9.40

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

IV susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

104.

30

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

105.

30

 9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (matematika)

2 ir 4 klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

106.

30

9.00

Respublikinis komandinis

5–10 klasių mokinių matematikos konkursas ,,Virtuali matematika‘‘

Šalies matematikos mokytojai,

5–10 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Gedaminskienė,

N. Žalys

8 614 33149

8 675 18511

iki 5 d. pagal renginio nuostatus

107.

30

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa ,,Emociukų kelionė“.

VI susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Daugėlių lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

108.

30

11.00

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai gimę 2000–2003 m. bei 2004 m. g. ir jaunesni

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

109.

30

12.00

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto klubo „Savi“ atviros šuolio į aukštį varžybos

Pagal nuostatus

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

J. Savickas

8 682 27475

 

110.

30

15.00

Dailės ir technologijų mokinių darbų konkursas „Daiktai, atgimę antram gyvenimui“

Mokytojai, 5–10 klasių mokiniai

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filialas (Aido g. 27, Šiauliai)

L. Perminienė,

A. Leišienė

8 600 14535

 

                   

 

II. PRISTATYTI

 

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ sausio mėnesį pravestų integruotų pamokų ataskaitas (originalus)

Iki 5 d.

R. Galkus

2.

Šiaulių rajono savivaldybės įstaigų vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalio „Pavasario ritmai-2019“dalyvio anketas el. paštu tomas.vaitkus@siauliuraj.lt

Iki 18 d.

J. Šertvytienė

3.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2018–2019 m. m. gegužės mėnesį konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

4.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2018–2019 m. m. gegužės mėnesį lietuvių kalbos mokytojų ne savoje mokykloje vedamų pamokų grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

5.

Raštus dėl išsilavinimo pažymėjimų išdavimo

Iki 30 d.

R. Paulauskienė

_______________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-29 10:57:24 Atgal