2019 m. rugsėjo 22 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. RUGSĖJO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

 

2019-08-30

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

3–30

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo darbų vertinimo patikra

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai

Bendrojo ugdymo mokyklos

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

M. Pavilionienė

43 76 57

43 99 03

 

2.

3

9.00

Ginkūnų lopšelio-darželio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė

58 08 13

 

3.

3

14.00

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ dalyvių pasitarimas

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto veiklų koordinatoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, lietuvių kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus,

E. Leparskienė

43 25 74

43 76 57

 

4.

5

8.00

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

5.

6

9.00

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

6.

9

8.30

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

7.

10

9.00

Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

8.

11

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

9.

11

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

J. Simonavičienė

58 08 13

 

10.

11

13.00

Šiaulių rajono fizinio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojų metodinis pasitarimas

Fizinio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojai

Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

J. Savickas

8 670 15706

8 682 27475

 

11.

11

14.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės pokyčio projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse” dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų projekto koordinatorių pasitarimas

Gruzdžių, Kužių, Meškuičių gimnazijų, Bubių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos, Pakapės, Šakynos, Drąsučių, Voveriškių mokyklų ir Aukštelkės, Kuršėnų Pavenčių  mokyklų-

daugiafunkcių centrų direktorių pavaduotojai ugdymui arba projekto veiklų koordinatoriai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

12.

12

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

13.

16

13.00

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas „Vertinimas ir įsivertinimas tikybos pamokose“

Tikybos mokytojų metodinis būrelis

Švietimo pagalbos tarnyba

N. Navickienė,

N. Žalys

8 616 57021,

8 675 18511

www.semiplius.lt

14.

17

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

15.

17

14.30

Pasitarimas „Projektinė veikla Šiaulių rajone“

Geografijos, istorijos, chemijos, biologijos, fizikos, matematikos metodinių būrelių pirmininkai

Švietimo pagalbos tarnyba

R. Galkus,

N. Žalys

43 25 74

58 08 13

 

16.

18

8.30

Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

17.

18

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

J. Simonavičienė

58 08 13

 

18.

18

10.00

11-oji projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės kūrybinės komandos konsultacija

Savivaldybės kūrybinės komandos nariai

Šiaulių universiteto Botanikos sodas

R. Galkus,

M. Kazlauskas

43 25 74

 

19.

18

14.00

Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, įstaigų vadovai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

20.

18

14.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaulių rajono savivaldybės magistro darbų temų pristatymas

Projekto “Lyderių laikas 3” Šiaulių rajono savivaldybės magistrantai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

21.

18

14.00

Sveiko maisto gaminimo seminaras (praktika ir teorija)

Švietimo įstaigų maisto gamintojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

22.

19

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

I susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

23.

19

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

24.

20

10.00

Šiaulių rajono mokinių sporto šventė „Olimpinis ruduo – 2019“

5–12 klasių mokiniai

Naisių mokykla

V. Šimkus

I. Vaičiulienė

38 60 35

58 13 82

 

25.

23

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

26.

24

8.30

Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

27.

24

10.00

Pasitarimas “Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analizė. Projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės pokyčio projekto „Ugdymas netradicinėse erdvėse” veiklų aptarimas

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Paulauskienė,

R. Galkus,

 

43 76 57

43 25 74

 

 

28.

24

13.00

Istorijos ir pilietinio ugdymo  mokytojų metodinis pasitarimas

Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Švietimo ir sporto skyrius

V. Laurutienė,

N. Žalys

8 614 68587

8 675 18511

www.semiplius.lt

29.

25

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

30.

26

8.30

Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

31.

26

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

32.

26

11.00

Europos kalbų diena

Anglų kalbos metodinis būrelis

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

L. Vestartienė,

A. Leišienė

8 676 25959

8 675 24465

 

33.

26

14.00

Pasitarimas „Pedagogų praktinės veiklos vertinimas“

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Drąsučių mokyklų, Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriai arba pavaduotojai ugdymui ir Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Švietimo ir sporto skyrius

M. Pavilionienė

43 99 03

 

34.

25

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

35.

30

8.30

Bubių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė

S. Žarina

58 08 13

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Informaciją apie ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų,  mokinių, grupių, klasių skaičiaus pokyčius rugsėjo 2 d. bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose el. paštu  elena.leparskiene@siauliuraj.lt, viktorija.lipskiene@siauliuraj.lt

Iki 2 d. 12 val.

E. Leparskienė,

V. Lipskienė

2.

Specialiuosius poreikius turinčių mokinių (vaikų) sąrašas (1 lentelė)

Iki 10 d.

V. Bagdonienė

3.

Specialiuosius poreikius turinčių mokinių (vaikų) sąrašas, atspausdintas iš Mokinių registro (rugsėjo 2 d. duomenimis)

Iki 10 d.

V. Bagdonienė

4.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m.  integruotų pamokų grafikus patvirtintus mokyklos direktoriaus (originalus)

Iki 15 d.

R. Galkus

5.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės pokyčio projekto „Ugdymas netradicinėse erdvėse” preliminarius veiklų grafikus rugsėjo–gruodžio mėn.

Iki 15 d.

R. Galkus

6.

Kandidatūras Metų mokytojo vardui gauti

Iki 15 d.

E. Leparskienė

7.

Žinios apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius (2 lentelė)

Iki 20 d.

V. Bagdonienė

8.

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašas (3 lentelė)

Iki 20 d.

I. Kulikauskienė

9.

Žinios apie švietimo pagalbos gavėjus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (4, 5 lentelės)

Iki 20 d.

I. Kulikauskienė

10.

Vaiko gerovės komisijos rekomenduojamų vertinimui Švietimo pagalbos tarnyboje mokinių (vaikų) sąrašas (6 lentelė)

Iki 20 d.

V. Bagdonienė

11.

Informacija apie baigiamųjų klasių (8, 10 ir 12) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tolimesnį mokymąsi (8 lentelė)

Iki 20 d.

V. Bagdonienė

12.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. spalio mėnesį konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

13.

Kandidatūras Metų kraštotyrininko, jaunojo kraštotyrininko vardui gauti

Iki 30 d.

E. Leparskienė

_______________________________

 


 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-30 13:51:38 Atgal