2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Neformalus vaikų švietimas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-316 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. Nr. T-145 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-281 „Dėl mokslo metų trukmės Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimas T-194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14 15:36:18 Atgal