2019 m. balandžio 24 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mokyklų tinklas


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ

ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BEDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BEDROJO PLANO 1 PRIEDAS

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMOJO RAŠTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIEDAS


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos veiksmų 2016–2020 metais planas (1 priedas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO PROJEKTUI „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 
 
 
 
 
 


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VEIKSMŲ IKI 2015 METŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 METŲ BENDRŲJŲ PLANŲ RENGIMO DARBO GRUPĖ

 
 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-27 14:37:46 Atgal